Met koffie en croissant in gesprek over circulaire economie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
01-02-2024

Welke stappen zijn nodig om de omslag te maken van een lineaire naar een circulaire samenleving in 2050? De beantwoording van deze vraag stond woensdagmorgen centraal tijdens een kennisontbijt in Nieuwspoort voor de nieuwe Tweede Kamerleden die zich de komende kabinetsperiode gaan bezig houden met circulaire economie en verduurzaming van de industrie. Wissels omzetten vraagt om grote investeringen en daarvoor is een heldere koers en investeringszekerheid nodig.

 

Het kennisontbijt was een gezamenlijk initiatief van Natuur & Milieu, de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), FME en MKB-Nederland en VNO-NCW, in opmaat naar het eerste Commissiedebat Circulaire Economie dat op 15 februari plaatsvindt.

 

Omslag naar 2050

De vijf organisaties deelden hun visie op de circulaire economie en keken vooruit hoe we de omslag kunnen maken richting 2050. Oud-minister Jacqueline Cramer, als ‘transitiemakelaar’ nauw betrokken bij de circulaire transitie, gaf een inleiding over ketensamenwerking en netwerksturing, een Europees level playing field en het wegnemen van belemmeringen.

 

Andere manier van kijken

Lotte van Grol (Programmaleider Grondstoffen en Circulaire Economie, Natuur & Milieu) benadrukte dat circulaire oplossingen ook betekent dat je op andere manieren naar producten kijkt. Van Grol: 'Het gaat er ook om hoe lang iets meegaat, of een product écht nodig is, of er een manier is waarop je hetzelfde kan bereiken en of het mogelijk is om te delen in plaats van iets nieuw aan te schaffen.'

 

Kamerleden

Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks/PvdA), Hester Veltman (VVD), Femke Zeedijk (NSC), Geert Gabriëls (GroenLinks/PvdA), Joris Thijssen (GroenLinks/PvdA), Jeroen Troost (beleidsmedewerker Christenunie) en Ernst Boutkan (beleidsmedewerker Volt) stelden vragen over de belemmeringen die bedrijven ervaren en waarom circulariteit niet al lang realiteit is.

 

Kansen

Namens de coalitie van vijf riep Sanne Westra (beleidssecretaris Circulaire Economie, Grondstoffen en Milieu bij MKB-Nederland en VNO-NCW) de Kamerleden op om de komende periode meer aandacht te geven aan de kansen die de circulaire economie biedt en deze gezamenlijk op te pakken. 'Met een circulaire economie kies je voor de beschikbaarheid van en duurzaam gebruik van grondstoffen én de zorg voor onze leefomgeving en het milieu. We staan klaar om samen met de overheid en andere partners deze overgang vorm te geven en samen te kiezen voor een sterke en innovatieve industrie in Nederland. Met het juiste beleid en ondersteuning vanuit de overheid kunnen we dit voor elkaar krijgen.'