Europese Commissie publiceert Zero Pollution Package

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
03-11-2022

De Europese Commissie heeft woensdag 26 oktober haar Zero Pollution Package gepresenteerd. In het pakket wordt een breed scala aan beleidsdoelstellingen vormgegeven over strengere regels inzake verontreinigende stoffen in de omgevingslucht en het oppervlakte- en grondwater en stedelijk afvalwater.

 

Onderstaand per beleidsterrein een beknopte samenvatting:

 

Herziening van de richtlijnen voor luchtkwaliteit

De herziening van de richtlijnen voor luchtkwaliteit heeft als doel dat er in 2050 geen luchtvervuiling in de EU meer plaatsvindt. De luchtkwaliteitsnormen worden herzien aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten. Het rechtskader wordt aangepast, het voorstel poogt namelijk om meer juridische duidelijkheid te scheppen. Daarnaast moet er betere openbare informatie over de luchtkwaliteit beschikbaar komen. Tot slot is het belangrijk om te benoemen dat de twee huidige richtlijnen worden samengevoegd om de regels te verduidelijken en te vereenvoudigen.

 

Voorstel voor een nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater

De momenteel van kracht zijnde EU-richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater is meer dan 30 jaar oud. Met de nieuwe richtlijn voor stedelijk afvalwater wil de Europese Commissie het milieu beschermen tegen de nadelige effecten van stedelijke afvalwaterlozingen en ervoor zorgen dat huishoudelijk en industrieel afvalwater effectief wordt opgevangen, behandeld en afgevoerd. Eén aspect dat gelijk in het oog springt is dat het voorstel de industrie verplicht om de schade veroorzaakt door microverontreinigingen te betalen.

 

Voorstel tot wijziging Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Milieukwaliteitsnormen

De Commissie stelt voor om 25 stoffen toe te voegen aan de lijsten van waterverontreinigde stoffen die in oppervlakte- en grondwater gecontroleerd dienen te worden. Het gaat hierbij onder meer over PFAS, een reeks pesticiden, bisfenol A en geneesmiddelen. Daarnaast zullen de normen voor 16 verontreinigende stoffen (onder meer zware metalen en industriële chemische stoffen) die al onder de regels vallen, worden bijgewerkt (meestal aangescherpt) en zullen vier verontreinigende stoffen die niet langer een bedreiging voor de hele EU vormen, van de lijst worden verwijderd.