Europa bereikt akkoord over Digital Markets Act en Digital Services Act

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
28-04-2022

Ze hebben er lang over onderhandeld, maar eindelijk ligt er in Brussel een akkoord over twee belangrijke, met elkaar samenhangende wetsvoorstellen: De Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA). Deze wetten gaan over het eerlijk en open blijven van digitale markten respectievelijk het reguleren van digitale tussendienstverleners.

 

Digital Markets Act

Goed nieuws. Amper 1,5 jaar na het voorstel van de Europese Commissie, is er onlangs in Brussel een akkoord bereikt over de Digital Markets Act (DMA). De DMA moet ervoor zorgen dat digitale markten eerlijk en open blijven en moet voorkomen dat de allergrootste digitale platforms, die voor ondernemers een onmisbare schakel zijn geworden om consumenten te bereiken, oneerlijke voorwaarden opleggen.

 

MKB-Nederland en VNO-NCW zien een goed akkoord waarbij we op een heel aantal elementen hebben gekregen waar we ons hard voor hebben gemaakt. Zo gaan de complexe nieuwe regels alleen voor de allergrootste digitale platforms gelden, is er een regulatory dialogue ingebouwd om onduidelijkheden over verplichtingen glad te strijken en is de toezichtsstructuur beter gestroomlijnd dan in het eerdere voorstel van de Commissie. Voor ondernemers is het bovendien van belang dat de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, het Nederlandse klachtenloket zal worden inzake inbreuken op de regels van de DMA. Er komen echter ook enkele vergaande verplichtingen voor poortwachters, waarvan het de vraag is wat de effecten zijn op het mkb - denk aan beperkingen rondom personalised advertising - of wat de praktische haalbaarheid is - zoals de verplichting tot interoperabiliteit van chatdiensten van platforms.

 

De nieuwe regels zullen naar verwachting al vanaf begin 2023 van toepassing zijn. Het ministerie van EZK heeft laten weten een voorlichtingscampagne te starten om ondernemers en bedrijven op de hoogte te stellen van de effecten van de nieuwe regels. MKB-Nederland en VNO-NCW zullen daarbij betrokken blijven en bovendien nauwgezet volgen wat de ACM gaat doen. Een uitgebreidere analyse van de nieuwe regels zal binnenkort plaatsvinden in vergadering van de Expertcommissie DMA/DSA. Mocht u daarbij aanwezig willen zijn, laat het dan graag weten via een e-mail aan het secretariaat.

 

Digital Services Act

Zaterdag 23 april hebben de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement – na een laatste marathonsessie van 16 uur - overeenstemming bereikt over het Europese wetsvoorstel voor het reguleren van digitale tussendienstverleners: de Digital Services Act. De Digital Services Act bevat herziene en nieuwe regels voor online dienstaanbieders zoals hosting providers, online marktplaatsen, zoekmachines en sociale netwerken. Met de Digital Services Act worden een aantal artikelen van de huidige E-Commerce richtlijn herzien. Daarnaast bevat de Digital Services Act vele nieuwe aanvullende verplichtingen. Zoals de verplichting om illegale inhoud te verwijderen als je op de hoogte bent van het bestaan ervan en de verplichting om te weten met wie je zakendoet. Het gaat hier zowel om de aanpak van illegale inhoud (bijvoorbeeld illegale haatzaaiende uitspraken, kinderporno en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten) als om de online verkoop van onveilige en of namaakproducten.

 

De Digital Services Act is een Europese verordening (net als de AVG, die over privacy gaat) die rechtstreeks van toepassing zal zijn in alle lidstaten; er is géén nationale implementatiewet nodig. Zo wordt gezorgd dat de regels in alle lidstaten zoveel mogelijk hetzelfde zijn. De verwachting is dat de Digital Services Act voor het einde van dit jaar aangenomen zal worden. Bedrijven hebben dan vervolgens 15 maanden om de wet te implementeren (hele grote platformen krijgen slechts zes maanden). De definitieve tekst van de Digital Services Act – met daarin de meest recent overeengekomen wijzigingen - komt over medio mei beschikbaar en zal worden besproken in de Expertcommissie DSA/DMA.