Debat en moties over woningbouw

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-09-2023

Op 13 september hield de Tweede Kamer een 2-minuten debat over woningbouw en de koopsector – waar de Kamerleden moties in kunnen dienen. De stemmingen vinden plaats in de week van 25 september. Hieronder een kort verslag. Kijk op de site van de Tweede Kamer voor een overzicht van alle moties.

 

In reactie op motie van Henk Nijboer (PvdA) voor het invoeren van een openruimteheffing, gaf minister De Jonge helder aan dat het nodig is om ook aan randen van steden en dorpen te bouwen en deze motie te ontraden. Binnenkort verschijnt er onderzoek van Economisch Instituut voor de Bouw over de bouw van een straatje erbij. En een evaluatie van de Ladder voor duurzame verstedelijking die nu door enkele provincies wel heel streng wordt uitgelegd. De evaluatie kwam er dankzij een verstandige eerdere motie daarover van Peter de Groot (VVD).

 

Een motie van Grinwis (CU) verzocht om het invoeren van een overheidsfonds voor een doorbouwgarantie en daaarvoor onder meer onbenutte middelen uit Woningbouwimpuls te gebruiken. De minister verzocht de motie aan te houden, vanwege gebrekkige dekking. Bovendien heeft kabinet opdracht gegeven voor een IBO (interdepartementaal beleidsonderzoek) instrumenten woningbouw en grond. Daarin is gevraagd om doorbouwgarantie en andere instrumenten te onderzoeken op effectiviteit. Resultaten worden eind dit jaar verwacht.

 

MKB-Nederland en VNO-NCW blijven de politiek oproepen om meer woningbouwlocaties te vinden, binnen de stad en dorp, maar óók aan de rand. Het is niet of-of, het is én-én. We hebben niet de luxe om allerlei locaties uit te sluiten. Anders blijven we structureel te weinig bouwen (en houden we de krapte alleen maar in stand) en lopen de bevolkingsontwikkeling en de woningvoorraad steeds meer uit de pas. Dan kan dus niemand een betaalbare en geschikte woning vinden. Het risico op verdringing van bedrijven is bovendien levensgroot.

 

Het is zaak om de woningbouw ook in deze lastigere tijden zoveel mogelijk op gang te houden. Wij zien graag dat de diverse onderzoeken nu tot concrete en snelle stappen in het beleid leiden, zodat er echt meer woningbouwlocaties beschikbaar komen.

Lees meer over