Consultatie over afschaffen geborgde zetels waterschappen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
31-08-2020

Op verzoek van de minister van Infrastructuur start het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) een digitale consultatie om alle belanghebbenden de gelegenheid te geven om te reageren op het advies van de commissie-Boelhouwer 'Geborgd gewogen. Advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen'. In dit advies adviseert de commissie om het systeem van geborgde zetels af te schaffen.

 

Klimaatontwikkelingen

Volgens de commissie gaan de vraagstukken steeds meer over het generieke waterbeleid dat nodig is vanwege de klimaatontwikkeling. Daarnaast zouden (politieke) partijen goed in staat blijken deze discussies te voeren binnen de kaders van het functionele takenpakket van de waterschappen. Ten slotte is de kostentoedeling in de afgelopen jaren steeds minder een afspiegeling van de grootte van de belangen bij het waterschap.

 

Tot en met 2 oktober kunt u een vragenlijst invullen via de website van het OFL om zo uw mening te geven.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Wij roepen leden op om te reageren op deze OFL-consultatie. Wij zijn van mening dat het systeem van geborgde zetels voor het bedrijfsleven, de landbouw en de natuur in de besturen van de waterschappen behouden moet blijven. Loslaten van geborgde zetels, zoals de commissie voorstelt, leidt ertoe dat het waterschap kennis, legitimiteit en draagvlak verliest. Bovendien is volstrekt onduidelijk welk probleem hiermee wordt opgelost.
 
De voorstellen om de geborgde zetels af te schaffen en de wettelijke eis van één gegarandeerde plaats in het dagelijks bestuur te laten vervallen, is naar onze mening onjuist onderbouwd, ondergraaft het functionele karakter van het waterschap en doet geen recht aan de grote belangen, zowel inhoudelijk als financieel, van het bedrijfsleven bij het waterschap. Wij vinden daarom dat het stelsel van geborgde zetels geen aanpassing behoeft en adviseren om de huidige vorm voort te zetten.
 
Bij uw reactie op de consultatie kunt u gebruikmaken van eerdere reacties die wij hebben ingezonden als antwoord op het rapport en op een recent initiatiefwetsvoorstel van Groen Links om de geborgde zetels af te schaffen.

 

Kijk hier voor de reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland op het voorstel.

Lees meer over