Sustainable Development Goals

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 subdoelen en vormen een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze zijn in 2015 vastgesteld en vormen doelstellingen waar overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld aan kunnen bijdragen. De doelen moeten een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Ze gelden voor alle landen en het bedrijfsleven wordt geacht een belangrijke rol te spelen in de realisatie ervan. In onze visie ‘Ondernemen voor brede welvaart’ is de doelstelling opgenomen dat het Nederlands bedrijfsleven in 2030 het verschil wil hebben gemaakt op deze SDG’s.

Publiek-private aanpak SDG’s

MKB-Nederland en VNO-NCW leveren een bijdrage aan de jaarlijkse nationale SDG-rapportage, waarin de voortgang op de SDG’s voor Nederland wordt geëvalueerd. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat vervolgens een publiek-private vertaalslag gemaakt moet worden naar acties die de inzet op de SDG’s kracht bij zetten.

 

Duurzaamheidsnetwerken

Om het bedrijfsleven hierin te faciliteren, steunt VNO-NCW diverse duurzaamheidsnetwerken: 

  • Global Compact Netwerk Nederland is het Nederlandse netwerk van UN Global Compact, het grootste private duurzaamheidsinitiatief gelieerd aan de Verenigde Naties. De bedrijven die lid zijn committeren zich aan de tien principes op milieu, arbeid, mensenrechten en anti-corruptie en rapporteren jaarlijks over hun voorgang. Via de UNGC academy, diverse evenementen, action platforms en impact programma’s worden bedrijven geholpen bij het vergroten van hun impact op de SDG’s.
  • De Dutch Sustainable Growth Coalition betreft een coalitie tussen acht grote Nederlandse multinationals die allen streven naar duurzame groei door economische winst te combineren met ontwikkelingen op maatschappelijk gebied. De DSGC onderneemt projecten, start initiatieven en zorgt voor internationale samenwerking in de keten en tussen sectoren die substantieel bijdragen aan de realiseren van de SDG’s in 2030.
  • Het VNO-NCW Groene Groeiers Netwerk bestaat uit ondernemers die investeren in de ontwikkeling van een circulaire economie en energietransitie. In de besloten community vinden ondernemers uit verschillende sectoren elkaar op duurzame uitdagingen. De samenwerking leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn.
Lees meer
Ondernemen voor brede welvaart
Boekje
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.
Project
15-01-2023

Het project kinderrechten wil bedrijven bewust te maken van mogelijke vormen van kinderarbeid in de keten en hen aanzetten tot actie.