Circulaire economie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Nederland maakt de transitie naar een (meer) circulaire economie: bedrijven worden daarbij minder afhankelijk van primaire grondstoffen en het biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen. In een circulaire economie behouden de materialen waaruit een product bestaat hun waarde nadat het product zijn originele functie heeft verloren. Doordat materialen hun waarde behouden, wordt de overgang naar 'afval' zo lang mogelijk uitgesteld.

Circulaire economie versnellen met doorbraakprojecten

Het Rijk heeft een uitvoeringsplan voor de circulaire economie gemaakt op basis van inbreng bedrijfsleven en andere organisaties. Een belangrijk vehikel is het versnellingshuis: dit is een samenwerking tussen I&W, MVO-Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. Doel is om doorbraakprojecten te starten die een wezenlijke versnelling moeten brengen in de circulaire economie. Er zijn drie projecten gestart, te weten chemische recycling van kunststoffen, recycling van textiel en recycling matrassen. VNO-NCW concentreert zich op dit onderdeel van het versnellingshuis. Daarnaast worden door de regionale verenigingen en MVO-Nederland individuele ondernemers praktisch geholpen, o.a. met het project Groene Groeiers.

 

Minder administratieve lasten voor afval

De Europese Unie verbetert de wetgeving om de circulaire economie verder op gang te helpen. Met name de administratieve lasten van transport van afval tussen Europese landen belemmert de doorontwikkeling van de economies of scale voor een aantal reststromen. Dat betekent concreet dat in de Europese wetgeving afval als bron voor grondstof moet worden gezien. Daarnaast blijft de inkoopkracht van lidstaten (alleen al de Nederlandse overheid koopt voor 70 miljard euro in) een belangrijk middel voor bedrijfsmodellen om efficiënter om te gaan met grondstoffen en materialen. Tot slot wil het Nederlandse bedrijfsleven een sterkere harmonisatie van de Extended Producers Responsibility in Europa, ook met het oog op een grotere markt met de dezelfde regels.

 

 
Lees meer