Btw

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De toekomst van de btw speelt niet alleen in eigen land, maar in heel Europa. Het gaat immers om een belasting die op Europese leest is geschoeid. Het bestaande btw-systeem is in 1993, toen de douanecontroles aan de EU-binnengrenzen werden afgeschaft, als tijdelijk systeem ingevoerd. Op de Europese fiscale agenda staat de vervanging van dit systeem door een definitief systeem. Voor ons is essentieel dat een nieuw systeem lastenverlichting voor ondernemingen oplevert en fraudebestendig is. Ook is het nodig dat de speciale regels voor het mkb eenvoudiger worden en moet het voor EU-landen mogelijk blijven om naast het normale tarief ook verlaagde tarieven vast te stellen.

Europese regels over btw

Eenvoud, lage administratieve lasten en rechtszekerheid. Aan deze voorwaarden moet de btw minimaal voldoen. Maar zo gemakkelijk is dat doel niet te bereiken. Regels over de btw moeten namelijk bij unanimiteit door de Europese Raad (= de ministers van Financiën van alle EU-landen) worden vastgesteld. Het Europese besluitvormingsproces kost doorgaans veel tijd. Toch is er vooruitgang. Zo is er overeenstemming bereikt over nieuwe regels voor e-commerce, verbeteringen van het bestaande systeem ('quick fixes') en de mogelijkheid om ook voor e-books een verlaagd tarief vast te stellen (gelijkschakeling met papieren boeken). Naast de EC-voorstellen voor een definitief btw-systeem liggen een herziening van resp. het mkb-regime en de tariefstructuur op de onderhandelingstafel.

 

Btw-verhoging in Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent en zijn hier onverminderd kritisch over geweest. Zo is er gepleit voor een nadere impactanalyse van onder meer de grenseffecten. 

 
Lees meer