Arbeidsomstandigheden

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Ondernemingen hebben belang bij goede arbeidsomstandigheden. Werkgever én werknemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid in de onderneming. Beiden hebben een grote eigen verantwoordelijkheid voor de keuze van de werkmethoden en arbeidsmiddelen om te voldoen aan de wettelijke eisen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk.

Minder inspectiebezoeken bij goed arbobeleid

Op bedrijfsniveau kunnen werkgevers en werknemers in het plan van aanpak afspraken vastleggen over veilige werkmethoden en goede praktijken. Op brancheniveau kunnen werkgevers en werknemers datzelfde doen in arbocatalogi. Deze laatste treden voor de betrokken sector dan in de plaats van de arbobeleidsregels voor de onderhavige arbeidsrisico's. De Arbeidsinspectie hanteert de arbocatalogi als referentiekader bij haar handhavingsprojecten. Partijen op decentraal niveau moeten deze arbocatalogi uitwerken. Meer maatwerk moet uiteindelijk leiden tot minder administratieve lastendruk en ook minder ervaren uitvoeringslast. Bedrijven en sectoren die hun arbobeleid goed op orde hebben, kunnen rekenen op minder frequente inspectiebezoeken.

 

Europese regelgeving vereenvoudigen

Omdat de arboregelgeving voor meer dan driekwart uit Europese richtlijnen voortvloeit, is het belangrijk dat Europese regelgeving vereenvoudigd wordt. Op termijn moet een Europees level playing field ontstaan waarin voor alle lidstaten dezelfde regels en hetzelfde handhavingsniveau van toepassing zijn.

 
Lees meer
Brochure
25-10-2017
De vernieuwde Arbowet
Gezond en veilig werken draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarom is sinds 1 juli de Arbeidsomstandighedenwet vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit, over de second opinion en de klachtenprocedure is per 1 juli 2017 ingegaan. Deze Praktijkinfo zet de wijzigingen op een rijtje.
Project
26-03-2020

Onder het mom “loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je niet ziek van zijn” voert MKB-Nederland sinds eind 2019 campagne om ondernemers voor te lichten over de nieuwe ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte. De website staat inmiddels live en als lid van MKB-Nederland en VNO-NCW kunt u kosteloos aan deze campagne deelnemen.