Publicaties

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
nationale peiling ondernemingsklimaat 2023
Rapport
15-03-2023
Peiling Ondernemingsklimaat 2023
Rapport van een onderzoek naar de omvang en relevantie van de uitdagingen waar de achterban van MKB-Nederland en VNO-NCW mee te maken heeft, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, branche en provincie.
Brochure
06-02-2023
Forum special Bilderberg 2023
Speciale editie van Forum, het opinieblad van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, t.g.v. de Bilderbergconferentie. De bijeenkomst stond in het teken van polarisatie en hoe daarmee om te gaan. Welke invloed heeft taal, wat is onze eigen rol, hoe komen we weer in gesprek? Ondernemers, filosofen en coaches bieden in deze publicatie stof tot nadenken.
30 years of the European Single Market
Brochure
31-01-2023
Report 30 years of the European Single Market: remaining barriers within the EU
On the occasion of the thirtieth anniversary of the EU Single Market, VNO-NCW and MKB-Nederland have launched a survey among its members about what barriers are actually considered among the most restrictive for business. The results are presented in this report.
Brochure
31-01-2023
Rapportage 30 jaar Europese Interne Markt: resterende barrières binnen de EU
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Europese Interne Markt hebben MKB-Nederland en VNO-NCW een enquête uitgezet onder hun leden om in kaart te brengen welke barrières voor het bedrijfsleven de meeste belemmeringen opleveren. De resultaten zijn gebundeld in deze rapportage.
Brochure
18-01-2023
Positie midden- en kleinbedrijf op de infrastructuurmarkt: kansen bij onderhoud, vervanging en renovatie
Rapport van het onderzoek dat het EIB heeft uitgevoerd in opdracht van MKB Infra, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, Cumela, Vereniging van Hoverniers en Groenvoorzieners en MKB-Nederland.
Informatieblad
16-12-2022
Cybernoodplan
Dit infoblad vertelt je welke EERSTE stappen je zou moeten nemen wanneer je getroffen wordt door een cyberincident.
Informatieblad
16-12-2022
Cyber emergency plan
This info sheet tells you which FIRST steps you should take in case of a cyber incident.
Investeren in onze digitale toekomst
Brochure
14-11-2022
Investeren in onze digitale toekomst
Voor onze toekomst willen we een duurzame en inclusieve economie van maatschappelijke meerwaarde. Met digitalisering gaan we grote uitdagingen te lijf.
Informatieblad
26-10-2022
Toezicht op AI: AI verdient sectoraal toezicht gecoördineerd door een NLAI Raad
De toepassing van AI is net als de computer, niet beperkt tot één specifiek domein. AI is een technologie die door de hele economie en samenleving voor allerlei doelen in allerlei domeinen gebruikt kan worden en daardoor een grote impact heeft (zowel qua kansen als qua risico’s).
Informatieblad
26-10-2022
Supervision of AI
AI deserves sectoral supervision coordinated by a NL AI council