Publicaties

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Brochure
12-01-2024
Balans in maatschappelijk verlof
Dit advies over maatschappelijk verlof vloeit voort uit het middellangetermijnadvies van de SER getiteld Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving uit 2021. Daarin doet de SER diverse voorstellen voor het realiseren van brede welvaart voor alle Nederlanders.
Brochure
05-12-2023
Eén front tegen criminaliteit
Hoe snijden we criminelen preventief de pas af? Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het helpt daarbij als het bedrijfsleven één front tegen criminaliteit vormt. En daarbij optimaal samenwerkt met de overheid om criminaliteit te bestrijden; ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Door de krachten te bundelen, ontstaat meer slagkracht. Lees de Visienota Criminaliteit.
Joint Forces
Rapport
23-10-2023
Towards a more effective and efficient fulfillment of the gatekeeper role in the Netherlands
Exploration of the opportunities and possibilities to improve the efficiency and effectiveness of the anti-money laundering chain and compliance with the Sanctions Act through co-operation between gatekeepers.
Krachten gebundeld
Rapport
23-10-2023
Naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland
Verkenning naar de kansen en mogelijkheden om door samenwerking tussen poortwachters de efficiëntie en effectiviteit van de anti-witwasketen en de naleving van de Sanctiewet te verbeteren.
Handreiking
02-09-2023
4 tips voor ondernemers voor lastige gesprekken op de werkvloer
Er is veel aan de hand in de wereld. Dit kan, begrijpelijk, hevige emoties en discussies oproepen, zeker ook op de werkvloer. Hoe ga je daar als werkgever mee om? 4 tips
Brochure
06-07-2023
Alleen een sterke en stabiele financiële sector draagt bij aan brede welvaart
Een goed functionerende en stabiele financiële sector is belangrijk voor Nederland. Van het bouwen van voldoende woningen tot de transformatie naar een digitale en duurzame economie. De sector is essentieel voor het oplossen van onze huidige maatschappelijke vraagstukken en het creëren van brede welvaart – de kern van de nieuwe Agenda 2030 van VNO-NCW en MKB-Nederland.
Informatieblad
24-05-2023
De Nederlandse verduurzaming loopt vast - ondernemers zitten klem
Op grote delen van het elektriciteitsnet kunnen ondernemers die van gas naar elektra willen niet meer terecht. Ondertussen zien ze fors hogere energielasten op zich afkomen terwijl zij nog geen alternatief hebben en flexibel gebruik van het elektriciteitsnet nog in de kinderschoenen staat. Vele duizenden ondernemers lopen hier momenteel tegenaan.
Informatieblad
11-05-2023
Verordening natuurherstel laat Nederland volledig vastlopen
De Europese Commissie heeft een concept verordening natuurherstel gepubliceerd. Doel is verslechtering van natuur en biodiversiteit tegen te gaan door verplichte herstelmaatregelen te introduceren binnen én buiten Natura-2000 gebieden.
Informatieblad
11-05-2023
Nature restoration law creates lockdown for new business and the energy transition
The European Commission has published a draft nature restoration law. The aim is to halt the deterioration of nature and biodiversity by means of mandatory restoration measures for areas inside and outside Natura 2000 areas.
nationale peiling ondernemingsklimaat 2023
Rapport
15-03-2023
Peiling Ondernemingsklimaat 2023
Rapport van een onderzoek naar de omvang en relevantie van de uitdagingen waar de achterban van MKB-Nederland en VNO-NCW mee te maken heeft, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, branche en provincie.