Platform ECP: oliemannetje in digitale ontwikkelingen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-10-2021

ECP werd in 1997 opgericht door onder meer VNO-NCW en het ministerie van EZK als platform voor digitaliseringsvraagstukken. Directeur en mede-initiatiefnemer Arie van Bellen vertelt welke rol ECP sindsdien vervult.

 

Wat doet ECP?

‘Hoe kunnen we in Nederland de kansen van digitalisering op een verantwoorde wijze benutten? Hoe gaan we om met disruptieve technologieën als AI en blockchain? Met die vragen houdt ECP zich bezig. Dat doen we door met alle betrokken partijen sessies te organiseren, afspraken over gezamenlijk thema’s te maken en programma’s te begeleiden. Daarnaast hebben we werk- en projectgroepen over de juridische, ethische en geopolitieke kaders die in beweging zijn door digitale ontwikkelingen. En domeinspecifieke werkgroepen, bijvoorbeeld over de zorg, duurzaamheid of jongeren.

We praten niet alleen, maar zijn ook een doe-club. Zo hebben we bijvoorbeeld veiliginternetten.nl gelanceerd en beheren we de Notice and Takedowngedragscode over het verwijderen van strafbare informatie van internet. En we hebben met zes branches de Digitale Binnenhof Academy opgericht om Kamerleden te informeren over de grote impact van digitale ontwikkelingen.’

 

Wat maakt ECP zo’n bijzondere organisatie?

‘Het geheim van ECP is dat we geen lobby- of belangenorganisatie zijn. We werken vanuit het gemeenschappelijk belang. Zo wil iedereen dat er in het onderwijs aandacht is voor digitalisering. We zijn een stichting die wordt bekostigd door de 125 leden: bedrijven, overheden, koepels zoals MKB-Nederland en VNO-NCW en de Consumentenbond en de wetenschap, bijvoorbeeld universiteiten. We krijgen geen subsidie en hebben dus een neutrale positie. Als een soort oliemannetje duiden we de digitale ontwikkelingen. Vanwege ons verbindend vermogen worden we vaak gevraagd om programma’s te begeleiden.’

 

Wat hebben brancheverenigingen aan ECP?

‘Ze kunnen ons rechtstreeks benaderen voor ontmoeting, voor inspiratie en informatie of om mee te doen aan een campagne of voorlichtingsprogramma over bijvoorbeeld AI, allemaal in nauwe samenwerking met MKB-Nederland en VNO-NCW. Al onze resultaten zijn vrij beschikbaar en veel van onze kennissessies zijn open, net als ons Jaarfestival op 11 november.’

 

Waarom moeten ze zich in dit onderwerp verdiepen?

‘Digitalisering is de komende vijf jaar een van de belangrijkste thema's voor bedrijven. Het gaat niet om ICT, het gaat om verandering. Digitalisering biedt enorme kansen en Nederland heeft een goede uitgangspositie. Maar we moeten doorpakken met randvoorwaarden zoals veiligheid, vaardigheid en vooral een stevige, echt nationale aanpak. Door het gebruik van data gaan allerlei domeinen samenkomen, terwijl Nederland verticaal is geordend. We eten de soep van de digitale wereld met de vork van de industriële samenleving. Dat is ook een aandachtspunt voor koepels als MKB-Nederland en VNO-NCW.’

 

Meer weten over ECP?  Kijk op ecp.nl of neem contact op met Arie van Bellen.