Vonhof: ‘Hbo en bedrijven hebben elkaar harder nodig dan ooit’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-08-2022

Hbo en bedrijfsleven moeten intensiever met elkaar samenwerken, ook en vooral op landelijk niveau. Dat zei voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland maandag bij de opening van het hbo-jaar bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. ‘De krapte op de arbeidsmarkt, de aansluiting tussen vraag en aanbod, de rol van het hbo bij een leven lang leren, toegepast onderzoek: op al dit soort terreinen hebben we elkaar harder nodig dan ooit.’

 

Hofleverancier

Vonhof onderstreepte in Eindhoven zijn waardering voor het hoger beroepsonderwijs en het belang van hbo-studenten voor het mkb. ‘Net als het mbo beschouw ik het hbo als hofleverancier van onze achterban. Hier immers worden de vakmensen van de toekomst opgeleid. Onze medewerkers, maar ook onze ondernemers. En hier wordt het toegepast onderzoek uitgevoerd waar het mkb baat bij heeft.’

  

Gelijkwaardig

De voorzitter van MKB-Nederland uitte zijn zorgen dat het aantal studenten op het hbo op termijn afneemt, terwijl dat op de universiteiten juist groeit. ‘Ik deel volledig de mening van onderwijsminister Dijkgraaf dat het wetenschappelijk onderwijs niet voor iedereen het beste is. Voor mij is het één ook niet beter dan het ander. Wo en hbo zijn niet hetzelfde, maar wel gelijkwaardig. Allebei hoger onderwijs, alleen de één meer theoretisch/wetenschappelijk georiënteerd en de ander wat meer praktisch.’ Dat praktische verdient in de ogen van Vonhof meer waardering. ‘Voor studenten is het belangrijk dat ze kiezen wat het beste bij hen past. Mijn achterban zit in elk geval te springen om goede vakkrachten op hbo-niveau.’

 

Uitdagingen

Hij riep in Eindhoven hbo en bedrijfsleven op ‘samen de schouders te zetten onder de onderlinge samenwerking, zowel in de regio als landelijk. We staan voor enorme uitdagingen maar we hebben ook het potentieel om daar samen oplossingen voor te bedenken.’