Toenemende zorgen over Nederlands vestigingsklimaat

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-10-2021

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er in het hele land zorgen zijn over de verslechtering van het vestigingsklimaat. Meer dan 70 partijen hebben zich aangesloten bij een manifest dat eerder dit jaar door meer dan 50 burgemeesters en MKB-Nederland en VNO-NCW werd ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal ondertekenaars op 120. Nederland drijft op sterke clusters waarin kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar samenwerken. Zij zijn sterk afhankelijk van een goed vestigingsklimaat.

 

Actie nodig op zes punten

‘Wil Nederland aantrekkelijk blijven dan is er op zes fronten actie nodig: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland, een strategisch industriebeleid, en een betrouwbare en voorspelbare overheid,‘ aldus het manifest.

 

Economische potentie verzilveren

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economische Zaken in Overijssel: ‘In alle hoeken van Nederland werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid regionaal samen aan een slimmer en schoner Nederland. We hebben oplossingen in huis voor mondiale kwesties zoals een duurzame voedselvoorziening, energieopslag en een betere gezondheid. Dit vraagt wel om forse investeringen in onderwijs, onderzoek, innovatie en bereikbaarheid, zodat we de economische potentie van alle regio’s kunnen verzilveren.’

 

Kennis enige grondstof

Ook Robert-Jan Smits, bestuursvoorzitter van de TU Eindhoven, ziet het vestigingsklimaat verslechteren. Hij pleit voor een deltaplan voor kennis (onderwijs, onderzoek en innovatie) dat over kabinetsperiodes heen loopt. ‘Als een deltaplan voor onze bescherming tegen het water kunnen, moet dit toch ook mogelijk zijn voor kennis. Laten we niet vergeten dat nu aardgas verbannen wordt, kennis de enige grondstof is die we nog hebben. Dat vraagt echter een betrouwbare en voorspelbare overheid die ruimhartig en met een meerjarig perspectief investeert in het verdienvermogen van morgen.’

 

Andere landen aantrekkelijker

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen: ‘We staan er op veel punten op het oog nog goed voor. Maar onder de motorkap is sprake van verslechtering van het vestigingsklimaat op veel punten, terwijl andere landen juist gezorgd hebben dat ze aantrekkelijker werden voor investeringen van bedrijven. Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de schoolprestaties van de Nederlandse kinderen. Maar ook over de verminderde stabiliteit van ons overheidsbeleid. Ondernemers durven te investeren wanneer ze weten waar ze aan toe zijn. Decennialang was Nederland daar in de wereld een voorbeeld van, maar dat zijn we niet meer’.

 

Juist ook voor familiebedrijven

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof: ‘Wij hebben al langer zorgen over het vestigingsklimaat en het is goed te zien dat we hierin niet alleen staan. Onze zorgen zijn er overigens na de recente Algemene Politieke Beschouwingen en de nieuwe lastenverzwaringen voor bedrijven zeker niet minder op geworden. Het zijn niet alleen internationale ondernemingen die hier zorgen over hebben, maar juist ook familiebedrijven. Zij maken zich trouwens ook grote zorgen over de groeiende regeldruk en de bedrijfsopvolgingsregeling.’