Tegemoetkoming in kosten pensioenadvies voor mkb-ondernemers

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-06-2024

MKB-Nederland en VNO-NCW starten vandaag met een aanbod waarmee zij mkb-ondernemers ondersteunen om tot een pensioenregeling voor hun medewerkers te komen. Maximaal 100 ondernemers kunnen een tegemoetkoming ter waarde van €2.000 krijgen waarmee zij hierover deskundig advies kunnen inkopen. De tegemoetkoming moet bijdragen aan vermindering van het aantal werknemers dat geen pensioenregeling via de werkgever heeft, de zogeheten witte vlek.

 

In het kader van de Wet Toekomst Pensioenen hebben sociale partners in de Stichting van de Arbeid eind 2022 de ambitie afgesproken om het aantal werknemers zonder pensioenregeling in 5 jaar tijd (in 2028) met de helft (450.000) terug te dringen. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat zij daarmee goed op koers liggen: de witte vlek is tussen december 2019 en 2022 met bijna 20% (170.000 werknemers) gedaald.

 

Bewustwordingscampagne

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn, ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gestart met een bewustwordingscampagne gericht op mkb-werkgevers. Het zijn veelal start-ups en kleine bedrijven zonder cao die nog geen pensioenregeling voor hun medewerkers hebben.

Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht een pensioenregeling aan te bieden, maar in veel cao’s en verplichtstellingsbesluiten van bedrijfstakpensioenfondsen is die verplichting wel opgenomen. Voor kleine bedrijven of starters is het niet altijd makkelijk om direct een pensioenregeling af te sluiten, maar het is wel belangrijk om dat te doen, aldus de ondernemersorganisaties. Een goede pensioenregeling is een essentiële arbeidsvoorwaarde, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt.

 

Tegemoetkoming in advieskosten

Ondernemers die nog geen pensioenregeling hebben voor hun medewerkers, kunnen vanaf vandaag een tegemoetkoming aanvragen bij MKB-Nederland en VNO-NCW. Hiermee kunnen zij met een Wft-gecertificeerd adviseur tot hun eerste eigen pensioenregeling komen. Die regeling moet de ondernemer sluiten voor 28 november 2024.

 

De waarde van de tegemoetkoming is maximaal €2.000. Mocht tijdens het adviestraject blijken dat de werkgever zich verplicht moet aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan is het bedrag van de tegemoetkoming lager en maximaal €250. Dit bedrag wordt uitgekeerd als de werkgever zich aansluit bij dat bedrijfstakpensioenfonds. De (aanvullende) voorwaarden staan op de website. Er is dit jaar voor 100 ondernemers een tegemoetkoming beschikbaar.

 

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie, zoals de voorwaarden en het aanvragen van de tegemoetkoming, is te vinden op https://www.ondernemen.nl/hetnieuwepensioen/tegemoetkoming

 

Lees meer over