'Snel zekerheid nodig voor invoering omgevingswet'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-01-2023

'De Omgevingswet kan verantwoord en zorgvuldig van start. Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade.' Dat schrijft minister de Jonge in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden – gezamenlijk met de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen – het van essentieel belang dat beide Kamers snel besluiten over de ingangsdatum van de wet en scharen zich achter de invoeringsdatum van 1 januari 2024.

 

Cruciale stappen zetten

In het schrijven aan het parlement wijst de minister op het feit dat zekerheid over de invoeringsdatum cruciaal is om de laatste stappen te zetten bij de inrichting van alle werkprocessen en het vasthouden van kennis en personeel. Ook is - met het oog vergunningverleningstrajecten - zekerheid vereist over de wet- en regelgeving die van toepassing is. De startdatum van 1 januari 2024 zorgt er verder voor dat er ten minste zes maanden tijd is om processen in te regelen - een belangrijke wens van MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Minder regeldruk

De Omgevingswet is belangrijk voor het oppakken van urgente opgaven op het gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw, natuur en klimaat. De wet bundelt een veelheid aan wetten en regels voor onze leefomgeving in één. Verder worden procedures gestroomlijnd en komt er één digitaal loket waar consumenten en bedrijven kunnen checken welke regels van toepassing zijn. De wet vergemakkelijkt besluitvorming en zorgt daarmee voor minder regeldruk voor burgers en ondernemers.

 

Lees meer over