SDG Rapportages: belangrijke rol bedrijven bij versnelling SDG’s

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-05-2022

Nederland is op veel onderdelen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) op de goede weg, maar er zal de komende jaren een tandje bij moeten om onze doelstellingen te halen. Bedrijven spelen een belangrijke rol om deze versnelling verder vorm te geven. Dit blijkt uit de jaarlijkse SDG-rapportage (overheid i.s.m. maatschappelijke partners) en de Monitor Brede Welvaart & SDG’s (CBS). Vandaag werden beide rapporten gepresenteerd op een event van SDG-Nederland in de Malietoren in Den Haag.

 

Toenemende aandacht voor SDGs

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben het verder versterken van brede welvaart centraal gesteld in hun nieuwe koers (Ondernemen voor Brede Welvaart) waarin het bedrijfsleven nadrukkelijk zijn verantwoordelijkheid neemt voor maatschappelijke uitdagingen. De laatste SDG rapportage laat duidelijk zien dat steeds meer bedrijven zich inzetten voor het oplossen van deze maatschappelijke uitdagingen. Zo heeft 69 procent van de bedrijven tijdens de coronacrisis in 2021 de inzet op SDG’s verhoogd ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij geven steeds meer bedrijven een plek aan de SDG’s in hun maatschappelijk jaarverslag. ‘Dit laat duidelijk een trend zien dat bedrijven zich volop committeren aan de SDG’s en het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid’.

 

Extra versnelling nodig

Uit de SDG rapportages blijkt dat Nederland een stevige uitgangspositie heeft om de verschillende SDG’s te behalen, maar dat het tempo momenteel nog te laag ligt. Bedrijven spelen een belangrijke rol om dit proces te versnellen. ‘En dat gebeurt momenteel ook al op tal van terreinen, zoals bijvoorbeeld het gebied van klimaat en circulaire economie. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat in 2021 de broeikasgasintensiteit van de Nederlandse economie 20 procent lager was ten opzichte van 2015. Ook blijkt uit het onderzoek dat steeds meer bedrijven zich concrete doelen stellen voor de transitie naar een circulaire economie voor verpakkingen en het terugdringen van plastics. Zo wordt in Nederland momenteel al 82 procent van alle verpakkingen gerecycled. Er wordt dus echt al concrete progressie geboekt, maar we zijn er nog niet. We zullen een versnelling moeten bijschakelen de komende jaren’.

 

Voldoende plannen, tijd voor de uitvoering

Alleen door de komende jaren de maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk op te pakken, maken we een succes van de SDG-doelstellingen. ‘Gelukkig liggen er voldoende goede plannen klaar en worden er in het coalitieakkoord ook extra miljarden vrijgemaakt. Het komt nu aan op de uitvoering. Bedrijven zijn klaar om hun verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij is het wel belangrijk dat we de juiste randvoorwaarden scheppen, zoals het goed meetbaar maken van de SDG-impact en het zorgen voor een gelijk speelveld. Alleen zo zorgen we ervoor dat we gezamenlijk echt een vuist kunnen maken op het gebied van duurzame ontwikkeling’.