Schrappen verpandingsverboden grote stap voor financierbaarheid mkb

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-06-2024

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd met het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden. Dat is van cruciaal belang voor de broodnodige kredietruimte van het mkb. De ondernemersorganisaties hebben zich jaren ingezet voor het schrappen van verpandingsverboden, waardoor mkb-ondernemers ook sneller worden betaald en meer werkkapitaal krijgen.

 

Niet overdragen

Het is ondernemers al lange tijd een doorn in het oog dat (grote) opdrachtgevers in hun inkoopvoorwaarden kunnen opnemen dat hun leveranciers de vorderingen die zij op hen hebben, niet kunnen overdragen aan andere partijen (‘verpandingsverbod’). Hierdoor is het voor banken en factormaatschappijen niet mogelijk deze vorderingen te financieren en worden alternatieve financieringsvormen belemmerd.

 

Liquiditeit

‘Voor ondernemers wordt met verpandingsverboden dus een belangrijk instrument om liquiditeit aan te trekken afgesneden’, aldus de ondernemersorganisaties. De vandaag in de Kamer aangenomen wet maakt uitsluiting van de overdraagbaarheid of verpandbaarheid onmogelijk als de geldvordering op naam is en voortkomt uit de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Sneller financiering

Volgens MKB-Nederland, VNO-NCW is met de opheffing van verpandingsverboden een essentiële stap gezet voor de financierbaarheid van het mkb. Ondernemers krijgen hierdoor niet alleen sneller betaald, meer werkkapitaal en meer kredietruimte – dat in 2016 al op 1 miljard euro werd geschat - , mogelijk bijkomend voordeel is dat nieuwe en alternatieve financieringsaanbieders sneller tot financiering kunnen overgaan. Ook draagt het bij aan vermindering van het risico op insolventie van bedrijven.