Samenwerken aan betere aansluiting hbo- arbeidsmarkt

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-12-2022

MKB-Nederland, VNO-NCW en de Vereniging Hogescholen (VH) gaan op landelijk niveau nauwer samenwerken. De organisaties hebben vandaag in Den Haag een convenant ondertekend, waarin ze uitspreken dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor vraagstukken rond het opleiden, aantrekken én behouden van hbo-professionals voor de arbeidsmarkt.

 

Combinatie leren en werken

 

“We staan voor grote uitdagingen die we alleen samen kunnen oppakken, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de terugloop van het aantal studenten in het beroepsonderwijs en het goed invullen van de rol van de hogescholen op het terrein van een leven lang ontwikkelen”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “We moeten ook met name inzetten op uitbreiding van de mogelijkheden van leren en werken met een leer-arbeidscontract in het hbo. Dat zorgt voor een goede aansluiting op de beroepspraktijk en staat garant voor een zeer stimulerende leeromgeving.”

 

Zoveel mogelijk maatwerk

Met het mbo werken de ondernemersorganisaties al jaren goed samen. Ze zijn blij dat nu ook met het hbo de volgende stap wordt gezet. “We gaan behalve op sectoraal niveau nu ook landelijk samenwerken”, aldus voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW. “De problematiek verschilt vaak per sector: van problemen met begeleiding van mensen die in opleiding zijn tot te geringe instroom van nieuwe studenten ten opzichte van de vraag vanuit bedrijven. Zo veel mogelijk maatwerk is dan ook het doel van de sectortafels die we hebben ingericht en die we nog verder gaan uitbouwen.”

 

Bijdrage leveren

Voor de VH is de inzet bij de samenwerking om te waarborgen dat hbo-studenten met wat ze geleerd hebben, zo goed en zo lang mogelijk een bijdrage kunnen leveren op de arbeidsmarkt, zegt voorzitter Maurice Limmen. “In een tijd waarin beroepen zo snel veranderen, is het essentieel om ook op landelijk niveau hierop de handen ineen te slaan.”

 

Leven lang ontwikkelen

De afspraken over een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt gaan nadrukkelijk niet alleen over studenten van voltijdstudies aan de hogescholen, maar ook over mensen die al een baan hebben en zich verder willen ontwikkelen of het over een andere boeg willen gooien. Om- en bijscholing is belangrijk om arbeidsmarkttekorten te helpen verminderen.