Politiek breekt lans voor mkb-financiering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-10-2023

De stevige lobby van MKB-Nederland voor verbetering van de financiering van het mkb werpt zijn vruchten af. D66 en CDA kregen gisteren belangrijke toezeggingen van EZK-minister Adriaansens in het 2-minutendebat in de Kamer over Ondernemen en Financiering. De ondernemersorganisatie verwacht verder op korte termijn resultaten van de financieringstafel die zij op eigen initiatief en in samenwerking met het ministerie heeft georganiseerd, om na jaren van discussie samen met alle betrokken partijen oplossingen te vinden voor dit voortdurende probleem.

 

Financiering is voor kleinere bedrijven al jaren een probleem. Onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) liet vorige week nog zien dat het mkb een hogere rente betaalt voor bankleningen dan grote bedrijven. Ook krijgen ondernemers in Nederland minder makkelijk financiering én betalen ze er meer voor dan collega’s in andere EU-landen. 

 

Nieuwe regeling durfkapitaal

Op verzoek van Romke de Jong van D66 gaat EZK onderzoeken wat nodig is om een nieuwe versie van de durfkapitaalregeling op te zetten naar voorbeeld van de Belgische win-win regeling en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Op grond van deze regeling kunnen particulieren met belastingvoordelen geld verstrekken aan mkb-bedrijven. MKB-Nederland heeft hiervoor gepleit; een belangrijke eerste stap om financieringskansen van het mkb te verbeteren is het versterken van de vermogenspositie.

Minister Adriaansens reageerde gisteren ook positief op een D66-motie om op dit onderwerp ‘een zo hoog mogelijk ambitieniveau na te streven’. Zoals MKB-Nederland aan de financieringstafel heeft voorgesteld gaat zij hiervoor een speciale aanjager benoemen. De ondernemersorganisatie is hierover al nadrukkelijk met het ministerie in gesprek.

 

British Business Bank

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch kreeg verder de toezegging dat EZK gaat onderzoeken hoe het instrumentarium – garanties, subsidies en andere regelingen - van de British Business Bank eruit ziet en waar de verschillen met Nederland zitten. Hij wil hiermee een beeld krijgen van waar voor Nederland kansen liggen en hoe het marktfalen hier kan worden aangepakt. MKB-Nederland verwijst al langer naar de Britse bank als voorbeeld hoe het óók en beter kan.