One-in one-out-beleid effectief tegen regeldruk

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
26-03-2021

Landen met een nullijn als het gaat om regeldruk vinden de one-in-one-out-systematiek (OIOO) een effectief middel om de regeldrukkosten te beheersen. De nullijn wordt gezien als eenvoudige set spelregels en leidt tot een groter bewustzijn bij ambtenaren over de impact van regelgeving. Dat volgt uit onderzoek van KPMG dat staatssecretaris Keijzer deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Met de OIOO-systematiek worden de kosten van nieuwe regels volledig gecompenseerd door te schrappen in bestaande regels.

 

Beheersen regeldruk: onderzoek bevestigt dat OIOO-beleid werkt

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten al langer voor OIOO-beleid en zijn blij dat dit onderzoek bevestigt dat het werkt. Wel blijkt dat het uitzonderen van Europese regelgeving van dit beleid ten koste gaat van de merkbaarheid. ‘Ingewikkelde regels stapelen zich al jaren op en slaan het hardst neer bij kleine ondernemers’, zegt MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof. ‘Regels die op de Haagse tekentafels worden gemaakt, schuren in de praktijk. Als een nullijn ervoor zorgt dat ambtenaren beter nadenken over de uitvoerbaarheid van regels, is dat pure winst. En voor merkbaarheid is gewoon een heel stevige reductiedoelstelling nodig.’

 

Voor- en nadelen OIOO-systematiek in kaart

Het KPMG-onderzoek volgt op een motie van de Kamerleden Wiersma, Aartsen en Graus waarin het kabinet werd opgeroepen om de voor- en nadelen in kaart te brengen van een OIOO-systematiek waarmee regeldrukkosten die voortvloeien uit wet- en regelgeving voor bedrijven kunnen worden gereduceerd. Staatssecretaris Keijzer laat de beslissing over de invoering van een OIOO-beleid over aan een nieuw kabinet.