Ondernemingsorganisaties steunen actieplan wooncoalitie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-02-2021

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de Actieagenda Wonen zoals die vandaag is gelanceerd door een brede bouwalliantie. Die wil een miljoen huizen bouwen in de komende tien jaar om het woningtekort aan te pakken.

 

Leefbaar

‘Terecht vragen deze partijen om meer aandacht voor betaalbare huur- en koopwoningen, met name voor starters en in het middensegment’, zo laten MKB-Nederland en VNO-NCW weten. Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis. Wonen dreigt voor een hele generatie onbetaalbaar te worden. MKB-Nederland en VNO-NCW onderstrepen het voorstel van de 34 woningcorporaties, bouwers, projectontwikkelaars en gemeenten om een miljoen huizen te bouwen en woningen te verduurzamen. Ook het verbeteren van de leefbaarheid in wijken krijgt van de ondernemersorganisaties de handen op elkaar. 

 

Nieuwe koers

Enkele voorstellen van de actieagenda komen overeen met de nieuwe koers van MKB-Nederland en VNO-NCW. Die richt zich op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk en een duurzame leefomgeving. De ondernemingsorganisaties pleiten voor een miljoen extra toekomstbestendige woningen in 2030. Daarvoor is een centrale planning van grote bouwlocaties nodig, een woningbouwfonds voor investeringen, en een stapsgewijze verlaging van de verhuurdersheffing. Die laatste moet worden gecombineerd met prestatieafspraken voor de bouw van huurwoningen in het middensegment.

 

Circulair

De overgang naar een klimaatneutrale samenleving en een circulaire economie staan centraal in de nieuwe koers. ‘We zijn verheugd te zien dat de voorstellen van het Woonakkoord dezelfde richting uit gaan’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Initiatiefnemer Aedes laat weten dat ‘het tijd is om een periode van hervormen en bezuinigen achter ons te laten, en om te buigen naar innoveren en investeren.’