‘Nieuwe wet belangrijke stap naar beter pensioenstelsel’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-03-2022

‘De nieuwe wet Toekomst Pensioenen (Wtp) is een belangrijke stap naar een beter en robuuster pensioenstelsel dat tot de beste ter wereld kan blijven behoren.’ Dat zeggen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland naar aanleiding van het wetsvoorstel dat vandaag naar de tweede kamer is gestuurd door minister Carola Schouten (SZW).

 

Pensioenakkoord

De nieuwe wet vloeit voort uit het Pensioenakkoord uit 2019 tussen kabinet en sociale partners. De overheid en sociale partners werkten de afgelopen periode intensief samen met betrokkenheid van de Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars en DNB en AFM om tot de uitwerking van deze wet te komen.

 

Transparanter

Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter; ‘Een beter inzicht in je pensioen en meer kans op verhoging van je pensioen. Op alle fronten verbeteren we met deze wet het stelsel met elkaar, zodat het weer beter aansluit op de arbeidsmarkt en werkt voor werkgevers en werknemers. Met het nieuwe wetsvoorstel zetten we weer een belangrijke stap op weg naar het nieuwe stelsel.’

 

Stabiel

Jacco Vonhof, MKB-Nederland-voorzitter; ‘Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor veel werkgevers en met deze aanpassingen kan het stelsel er weer tegenaan. Met de afspraken die we hebben gemaakt zorgen we bovendien voor stabiele premies.’

 

Zelfstandige ondernemers

Sjaak van der Tak, LTO-voorzitter: ‘Deze nieuwe pensioenwet wordt een grote transitie voor alle werkenden én werkgevers. Niet alleen werknemers en werkgevers hebben baat bij deze pensioenwet; ook voor zelfstandige ondernemers hebben we het aantrekkelijker gemaakt om pensioen op te bouwen door grotere fiscale ruimte.‘

 

Drie doelen

De nieuwe wet kent feitelijk drie doelen. Allereerst wordt eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen geboden. Het pensioen wordt straks beweeglijker en sluit beter aan bij de economische ontwikkelingen. Het tweede doel van dit wetsvoorstel is om pensioen voor de deelnemers transparanter en persoonlijker te maken. Iedereen gaat pensioen opbouwen via een premieregeling. De pensioenpremie staat centraal en wordt voor alle leeftijden gelijk. Iedereen bouwt dus een persoonlijk pensioenvermogen op en kan zien hoeveel pensioen kan worden verwacht. Hierdoor wordt het pensioen voor werknemers veel beter inzichtelijk en vergelijkbaar. Een derde doel van de nieuwe wet is dat het pensioenstelsel weer beter past bij de moderne arbeidsmarkt. Zo wordt de zogeheten doorsneesystematiek afgeschaft en wordt pensioenopbouw voor zelfstandige ondernemers aantrekkelijker gemaakt. De fiscale ruimte in de zogeheten derde pijler (wat mensen zelf opbouwen) wordt bijvoorbeeld flink verruimd. Ook heeft het kabinet geregeld dat tijdelijke lijfrentes toch kunnen blijven bestaan. Juist deze producten vinden zelfstandige ondernemers aantrekkelijk en dus belangrijk voor hun pensioenopbouw.

 

Transitie naar het nieuwe stelsel

In het wetsvoorstel zijn verder afspraken gemaakt over een evenwichtige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. In principe worden de opgebouwde pensioenen ook omgezet naar het nieuwe stelsel (het zogenaamde ‘invaren’). Hierdoor kunnen ook de bestaande deelnemers profiteren van de voordelen van het nieuwe stelsel. Daarnaast zorgt dit ervoor dat een kostenneutrale overgang op het nieuwe stelsel mogelijk is.

 

Hoe ziet het verdere proces eruit?

Afhankelijk van wanneer de Tweede en Eerste Kamer na de parlementaire behandeling akkoord zijn met het wetsvoorstel, gelden de regels naar verwachting vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027. Veel werkgevers en pensioenuitvoerders zijn zich ondertussen al volop aan het voorbereiden op het nieuwe stelsel.