Geen toegang

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-12-2015

MKB-Nederland vindt dat de minister van I & M het instellen van milieuzones door individuele gemeenten moet verbieden. Volgens directeur Leendert-Jan Visser is de dreigende wildgroei aan lokale plannen voor ondernemers “onwerkbaar, onbetaalbaar en onnodig”.
De Tweede Kamer heeft gisteren een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om de grondslag voor een milieuzone voor personenauto’s uit het verkeersreglement te halen. Maar dat moet ook - juíst zelfs – voor bestelwagens gebeuren. “Een milieuzone is een maatregel die voor ondernemers disproportioneel hard uitpakt ten opzichte van de te behalen milieuwinst.  Het is vaak juist de kleinere of net startende ondernemer die het zich niet kan veroorloven elke paar jaar een nieuwe bus aan te schaffen”, zegt de directeur van MKB-Nederland.

Hij vindt het een slechte zaak dat gemeenten vrij zijn om te bepalen hoe, waar en voor welke voertuigen zij een milieuzone willen inrichten. “Dat leidt tot enorme willekeur.  Je zult maar installateur zijn en actief door de gehele Randstad. Dan zie je straks door de bomen het bos niet meer: hier mag je nog net wel de stad in, daar niet. Met een toename van het aantal milieuzones koersen we af op een volstrekt onwerkbare situatie.”
Volgens Visser zijn lokale milieuzones ongewenst en overbodig zijn.  “De staatssecretaris van Financiën heeft dat onderkend: hij heeft in zijn Autobrief 2 een fiscaal verzwaard beleid voor de motor- en rijtuigenbelasting (MRB) aangekondigd voor dieselauto's  zonder roetfilter, in te gaan in 2019. Die MRB-verhoging moet de verschillende milieuzones vervangen.  Wij waren tegen deze belastingverhoging, maar vinden het een billijke ruil als daarmee de lokale milieuzones voor bestelbussen worden opgeheven. Maar dat moet dan ook wel echt gebeuren, en niet alleen voor personenauto’s. We prefereren generieke, nationale maatregelen om te verduurzamen boven lokale maatregelen die leiden tot een lappendeken van verschillende vereisten in dit kleine land.”

De directeur van MKB-Nederland wijst op de vele maatregelen die al door bedrijven worden genomen om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. “MKB-Nederland is ook een van de ondertekenaars van de Green Deal Zero Emission, waarmee een groot aantal bedrijven en organisaties met elkaar willen bereiken dat in 2025 de stadskernen emissievrij worden beleverd. “ Daarmee lopen we 25 jaar vooruit op de Europese wetgeving.”

 

 

Lees meer over