‘Kamer houdt kabinet scherp op verduurzaming vervoer’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-06-2022

Met de stemmingen van dinsdag heeft de Tweede Kamer het kabinet op meerdere fronten gedwongen scherp te blijven op het verder verduurzamen van vervoer in Nederland. Voor ondernemers is dat in principe goed nieuws, maar niet in alle gevallen, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Laadinfrastructuur

Zij onderschrijven de wens van de Kamer om ten aanzien van de laadinfrastructuur goed de doelstellingen uit het klimaatakkoord in zicht te houden. Het plaatsen van 1,8 miljoen laadpalen in 2030 is ambitieus. Daarom wil de Kamer dat het kabinet haar blijft informeren over de afspraken die hierover worden gemaakt met gemeenten en provincies. Dat gaat dan over het plaatsen van laadpunten voor de komende twee jaar en het groeipad tot 2030. Terecht wil de Kamer ook daarna vinger aan de pols houden. Daarom zal de regering de Kamer in het derde kwartaal van 2022 en vervolgens halfjaarlijks moeten informeren over de voortgang.

 

Zakelijk verkeer

Op zijn minst opvallend vinden de ondernemersorganisaties dat een Kamermeerderheid het kabinet  ook heeft opgedragen een voorstel uit te werken om te komen tot een vorm van vlootnormering in CO2-emissies voor het zakelijke verkeer. De inkt van een ander, vergelijkbaar voorstel om alle zakelijke en woonwerk-kilometers door werkgevers verplicht te laten registreren, is immers nog niet eens droog. Die regeling ziet eigenlijk op hetzelfde doel: reductie van CO2 in het zakelijke- en woonwerk-verkeer. MKB-Nederland en VNO-NCW zullen beide voorstellen dan ook kritisch blijven volgen.

 

Elektrisch vervoer

De ondernemersorganisaties delen verder de zorg van de Kamer over het gebrek aan perspectief op het stimuleren van elektrisch vervoer. Na 2025 is onduidelijk met welke middelen verdere elektrificatie van personenauto’s en straks ook bestel- en vrachtauto’s gefinancierd zal gaan worden. Daarom wil de Kamer dat de regering in het najaar verschillende scenario’s voor de stimulering van duurzame mobiliteit na 2025 voorlegt. Om de klimaatdoelen te halen, blijft subsidiëren van elektrisch rijden en financiële steun voor ondernemers bij de aanschaf van nieuwe duurzame voertuigen onontbeerlijk, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.