‘Kabinet helpt ondernemers internationaal succesvol te zijn’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-06-2022

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over de nieuwe kabinetsplannen op het gebied van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. ‘De komende jaren wordt er extra geïnvesteerd in de combinatie van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en dat is een goede stap. Sterk is ook dat het kabinet zich hierbij duidelijk focust op sectoren waarin in Nederlandse ondernemers excelleren. Alleen zo maken we echt een verschil voor de landen waar het om gaat,’ aldus de ondernemersorganisaties.

 

Sterke positie Nederland

In de snel veranderende wereld is het volgens de ondernemersorganisaties goed dat het kabinet een betere koppeling aanbrengt tussen het handels- en industriebeleid met onder meer het accent op belangrijke thema’s als digitalisering, duurzaamheid, water en landbouw. Terreinen waar Nederland sterk is.

 

Focus is goed

De ondernemersorganisaties steunen daarbij ook het besluit van het kabinet om op 25 prioriteitslanden te focussen waar het gaat om het intensiveren van de economische diplomatie. ‘Het kabinet zorgt er daarbij gelukkig wel voor dat een goede economische dienstverlening aan bedrijven – en specifiek het mkb - over de gehele wereld gewaarborgd blijft,’ aldus de ondernemersorganisaties.

 

Hulp en Handel 

Volgens de ondernemersorganisaties is het verder een goede ontwikkeling dat het kabinet hulp en handel beter op elkaar afstemt. Veel landen gingen Nederland hierin al voor, zoals bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Finland, Denemarken, Australië en Canada. ‘Dit stelt ontwikkelingslanden financieel in staat om projecten voor duurzame economische ontwikkeling te realiseren door gebruik te maken van de hoogwaardige expertise van Nederlandse bedrijven. Zo ontstaat een echte win-win situatie en we dragen graag bij aan deze nieuwe strategie.’

 

Belangrijke accenten

In de nieuwe beleidsplannen wordt een aantal andere belangrijke accenten gelegd die voor ondernemers belangrijk zijn in de huidige onrustige geopolitieke context. Zo krijgt het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemers veel aandacht, evenals het afbouwen van mogelijke ongewenste strategische afhankelijkheden van landen als China en Rusland. Het kabinet heeft daarnaast extra oog voor publiek-private samenwerking, het mkb en een open en eerlijk handelssysteem met hoge standaarden.

 

Verdere uitwerking

De ondernemersorganisaties zien uit naar de aangekondigde verdere uitwerking van het nieuwe beleid in o.a. een internationale klimaatstrategie, een Afrikastrategie, een internationale gezondheidsstrategie, een grondstoffenstrategie en een multilateralisme- en mensenrechtennota.