Huurders pleiten voor gebruik kerninflatie bij berekenen huurverhoging

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-05-2022

MKB-Nederland, INretail en Koninklijke Horeca Nederland pleiten samen met tal van andere brancheorganisaties[1] voor een gematigde indexering van de huurtarieven, waarbij de energieprijzen buiten beschouwing blijven. Huurders betalen de hogere energieprijzen immers zelf al. De partijen doen een klemmend beroep op pandeigenaren om de kerninflatie, van nu zo’n 3,5%, te gebruiken bij de automatische huurindexering die in huurcontracten is vastgelegd.

 

10% hogere huren dreigen

In de kerninflatie worden sterk in prijs schommelende producten zoals van energie en voedingsmiddelen niet meegerekend. Bijna 15% van de huurcontracten worden zonder deze aanpassing komende zomermaanden automatisch naar boven bijgesteld met de inflatiecijfers van de afgelopen twee maanden. Dat kan tot wel 10% hogere huren leiden voor zo’n 15.000 huurpanden alleen al deze zomer.

 

Huurder betaalt energie zelf

Door de extreme inflatie sinds begin dit jaar dreigen huren van winkel- en horecazaken vanaf de zomermaanden te exploderen. De afgelopen tien jaar was de huurindexering gemiddeld 1,66% per jaar waar die nu op zo’n 10% afkoerst. Dit moet anders aldus de samenwerkende ondernemersorganisaties. Zij vinden dat de dure energie niet in de indexatieberekening meegenomen moet worden omdat ze dat al zelf betalen. Als deze enorme kostenpost gaat leiden tot extra hoge huren dan worden ze bovendien dubbel gepakt.

 

Kerninflatie betere indicator

In vrijwel alle huurcontracten voor bedrijfsruimten zoals winkels en horecalocaties is de jaarlijkse huuraanpassing gebaseerd op de consumentenprijsindex voor alle huishoudens (CPI). De kerninflatie toont beter dan de algemene inflatie of prijzen structureel aan het stijgen zijn. Als de kerninflatie wordt gebruikt voor de automatische huurverhoging voorkomt dat oneerlijke huurverhogingen. Economen berekenden dat op dit moment energieprijzen ongeveer 60% van de inflatie veroorzaken, daarom is het niet redelijk dit in de huurverhoging mee te nemen. De prijsstijging volgens het kerninflatiecijfer is een eerlijker graadmeter voor indexatie.

 

Werken aan herstel

De branches en hun aangesloten ondernemingenketens vinden het niet redelijk om het buitensporige CPI-indexcijfer van dit moment als basis te gebruiken voor structurele verhogingen van de huurprijzen. Daarnaast zijn de retail- en horecasectoren door corona zwaar getroffen en zijn enorme schulden opgebouwd. Een huurverhoging die voorbij het redelijke gaat, remt de snelheid waarmee aan herstel gewerkt kan worden. Daarnaast kunnen en willen ondernemers niet alle hogere kosten doorberekenen aan hun klanten, omdat het zou leiden tot te grote prijsstijgingen. Het is dan ook een kostenpost die voor veel ondernemers niet meer gedragen kan worden.

 

Samen werken aan aantrekkelijke winkelgebieden

De initiatiefnemers wijzen op het gedeelde belang om samen werk te maken van aantrekkelijke, levendige en rendabele winkelgebieden. “Als er te veel gaten vallen dan verliest een plaats aan aantrekkingskracht. Door de huurprijzen te verhogen met de kerninflatie doen we enerzijds recht aan de stijgende prijzen en zorgen we er ook voor dat huren nog enigszins betaalbaar blijven.”

 

[1] ANKO, Vakcentrum, Raad Nederlandse Detailhandel, VBW , KNS, VNV, NSO Retail, Federatie Goud en Zilver, ADN, Dibevo