Grensbelemmeringen aanpakken met Benelux Unie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-06-2023

MKB-Nederland en VNO-NCW gaan samen met de Benelux Unie de voor het mkb belangrijkste belemmeringen op de interne markt aanpakken. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland heeft daarover vandaag in Brussel een gesprek gehad met Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux Unie. De ondernemersorganisaties gaan een lijst met concrete knelpunten opstellen die in Benelux-verband zouden kunnen opgelost worden.

De Europese interne markt is nog niet ‘af’. Op tal van terreinen ervaren Nederlandse ondernemers nog belemmeringen: van verschillen in vergunningverlening en de meldplicht van detachering tot problemen voor grenswerkers met telewerken en met betrekking tot circulariteit en afval. ‘Dat zijn problemen die uiteraard in EU-verband moeten worden opgelost, maar dat is een complex en langdurig proces. Daarom willen we nu eerst stappen gaan zetten binnen de Benelux, om die later uit te breiden met de andere EU-landen’, zegt Vonhof.

 

Benelux-beschikkingen

De Benelux Unie kan regionale samenwerkingsprojecten opzetten en mag daarbij verder gaan dan de EU. Verder kunnen met zogeheten Benelux-beschikkingen (vergelijkbaar met een Europese verordening, maar dan voor de Benelux) grensbelemmeringen tussen de 3 landen worden weggenomen. ‘Afgesproken is nu dat MKB-Nederland en VNO-NCW concrete voorstellen aandragen, bijvoorbeeld voor zo’n Benelux-beschikking’, aldus Weekers, die aangeeft dat de Benelux bovendien waar mogelijk ook samenwerkt met Noordrijn-Westfalen en aangrenzende regio’s.

 

MKB-Nederland en de Benelux Unie organiseren hierover in de tweede helft van dit jaar een ronde tafel, waarbij ook de ondernemersorganisaties uit België en Luxemburg worden uitgenodigd. Weekers: ‘Het zou mooi zijn als we voor een aantal heel concrete grensbelemmeringen enkele heel concrete oplossingen kunnen bedenken. Door over de grenzen heen te kijken, staan we als Benelux sterker in Europa. Dat geldt ook voor onze ondernemers’. Zo werden bijvoorbeeld in het verleden al grensobstakels weggewerkt rond geluidsvoorschriften voor een grensoverschrijdend bedrijventerrein tussen Lanaken en Maastricht (Albertknoop).

 

Inbreng interne marktstrategie

Voor de Benelux Unie is de interne markt een van de prioriteiten voor de komende jaren. De Unie werkt aan een toekomstige Europese interne marktstrategie, onder meer ter voorbereiding op het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie die in 2024 aantreedt. Tijdens het gesprek in Brussel heeft Weekers MKB-Nederland en VNO-NCW uitgenodigd om daarvoor inbreng te leveren.