'Goede balans zekerheid en wendbaarheid in arbeidsmarktbeleid'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-07-2022

Het is een goede zaak dat het kabinet de plannen op sociaal en arbeidsmarktterrein wil uitwerken in lijn met het middellange termijnadvies van de SER van vorig jaar. Cruciaal daarbij is en blijft een goede balans tussen zekerheid van werk en inkomen voor medewerkers enerzijds en wendbaarheid voor werkgevers anderzijds. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt die minister Van Gennip (SZW) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

In samenhang

De ondernemersorganisaties constateren dat de eerste stappen nu zijn gezet, maar dat nog veel na de zomer vorm en inhoud moet krijgen. Zij wijzen erop dat de verschillende voorstellen wel in samenhang moeten worden uitgewerkt en ingevoerd. ‘Dus geen cherry picking in het evenwichtige en integrale MLT-advies van de SER van vorig jaar.’
Hierin doen de sociale partners tal van concrete adviezen, waarmee wordt geïnvesteerd in brede welvaart en een toekomstbestendige arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. De minister wil daar de komende tijd samen met werkenden, werkgevers en ondernemers langs vijf thema’s aan werken.

 

Goede uitwerking

In lijn met het SER-advies stelt het kabinet dat het belangrijk is dat mensen werk en inkomenszekerheid in duurzame arbeidsrelaties hebben, en dat werkgevers ook wendbaarheid nodig hebben. Belangrijke onderwerpen voor werkgevers zijn onder meer de uitwerking van de van werk naar werk ontslagroute, deeltijd-WW en het verbeteren van de regeling rond loondoorbetaling bij ziekte voor met name het midden- en kleinbedrijf. ‘Al die onderwerpen vragen de komende maanden om een goede uitwerking, waaraan wij graag onze constructieve bijdrage blijven leveren.’

 

Nieuwe zekerheden

De van werk naar werk ontslagroute is bedoeld voor mensen die van baan moeten veranderen, zodat er altijd uitzicht is op nieuw werk nu er in tal van sectoren veel vraag is terwijl andere juist krimpen. Zo krijgen mensen nieuwe zekerheden en worden ze aan een baan geholpen nog voordat ze werkloos worden. Andere belangrijke onderwerpen in zowel de SER-MLT als de hoofdlijnenbrief zijn betere regulering van contractvormen (oproep, tijdelijk, zzp), meer werk- en inkomenszekerheid en een gelijk speelveld voor ondernemers zonder oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.