‘Goed dat zorgvuldigheid vooropstaat bij invoering Omgevingswet’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
02-02-2022

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening niet vasthoudt aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Hij wil, mede op verzoek van de ondernemersorganisaties, meer tijd nemen om te oefenen met het nieuwe systeem. ‘Het is wel zaak dat er snel duidelijkheid komt over de definitieve inwerkingtreding, zodat bedrijven zich goed kunnen voorbereiden.’

 

Uitvoeringsproblemen voorkomen

De komende weken bekijkt de minister of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 wordt. ‘De dienstverlening aan bedrijven en mensen mag niet in het geding komen door uitvoeringsproblemen rond de Omgevingswet. Ook zouden die de gebiedsontwikkeling kunnen belemmeren’, zeggen de MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Onzekerheden

Bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn inmiddels aangesloten op het nieuwe systeem voor de Omgevingswet. Daarmee wordt al veel geoefend. De vergunningverlening verloopt goed, maar er zijn onzekerheden ten aanzien van de zogenoemde plan-keten: het publiceren van nieuwe omgevingsplannen met behulp van speciale software.

 

Geen valse start

De ondernemersorganisaties waarderen het dat de minister de zorgvuldigheid vooropstelt. ‘De Omgevingswet, die tientallen huidige omgevingswetten en honderden uitvoeringsregels vervangt, is nodig met het oog op onder meer de energietransitie, natuurbescherming, woningbouw en economische ontwikkeling. Het is een majeure operatie die niet met een valse start moet beginnen.’