‘Gebruik tijdelijk stopzetten energiesubsidie voor omvormen regeling’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-07-2022

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen het besluit van minister Jetten voor Klimaat om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) tijdelijk stop te zetten, vanwege oneigenlijk gebruik door enkele energie-adviseurs. Dit moet te allen tijde worden bestreden. De ondernemersorganisaties hopen dat het ministerie de nog onbenutte middelen middels omvorming van de regeling alsnog ten gunste van de verduurzaming van het mkb in kan zetten.

 

Subsidieregeling

Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kunnen mkb’ers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen 80 procent gesubsidieerd krijgen van de kosten voor advies en ondersteuning bij het nemen van maatregelen om te verduurzamen, voor in totaal een maximum van € 2.500. Het laagdrempelige karakter van deze subsidie lokte helaas ook oneigenlijk gebruik uit.

 

Verduurzaming mkb

Het midden- en kleinbedrijf wil een bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave. De schaal en aard van de ondernemingen vraagt om een regeling die op maat ontzorgt. Dan gaat het niet alleen om advies, maar ook om de uitvoering daarvan. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben voorstellen hoe dit vorm te geven, en denken graag mee met de minister over hoe met een opvolger van de SVM het resterende budget kan worden benut voor de verduurzaming van het mkb.