'Familiebedrijven dringend behoefte aan stabiel economisch beleid'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-04-2022

'Het kabinet moet zijn belofte in het regeerakkoord gestand doen en juist in deze onzekere tijd zorgen voor stabiel economisch beleid. Dan past het niet om bij de eerste de beste budgettaire tegenvaller meteen naar het bedrijfsleven te kijken om weer de rekening op te pakken. Dat is wel waar we met de Voorjaarsnota straks voor vrezen. Juist familiebedrijven, waar zoveel werkgelegenheid en innovatiekracht zit, zijn dan de dupe.'

 

Dat heeft voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vanmiddag gezegd bij de uitreiking van de Familiebedrijven Award 2022 in Leusden. 'Het familiebedrijf wordt zowel door kabinet als Kamer geprezen, maar ik zie daarvan niks terug in het beleid.' Vonhof constateert dat het klimaat voor familiebedrijven onder druk staat. 'Het is niet alleen het teveel aan lasten die ook de afgelopen kabinetsperiode op die bedrijven zijn afgekomen, maar er is ook te veel onzekerheid die een rem zet op investeringen. We moeten en willen verduurzamen. Om onze ondernemingen daarop te kunnen aanpassen, is juist investeringszekerheid nodig om innovaties te kunnen doen om die verduurzaming vorm te geven.'

 

Ge-jojo met tarieven

Volgens de voorzitter van MKB-Nederland begon het vorige kabinet-Rutte met de belofte van lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Gaandeweg bleek hiervan weinig meer terecht te komen, met op fiscaal terrein nationale koppen op Europese wetgeving en ge-jojo met tarieven. Zo is de renteaftrekbeperking inmiddels de strengste in Europa en is ook de verliesverrekening ernstig versoberd.

 

Afgelopen najaar is de baangerelateerde investeringskorting ingezet voor een tegemoetkoming in de energierekening en in bijna één adem het tarief van de vennootschapsbelasting verhoogd om de zorgsalarissen te kunnen verhogen. 'En nu het kabinet een zelf veroorzaakt probleem heeft met box 3, wordt wéér direct gekeken naar het bedrijfsleven om de rekening te betalen.' Verder is er ook nog veel gedoe met de bedrijfsopvolgingsregeling en het UBO-register en zijn er nu de ingrijpende gevolgen van de Oekraïne-oorlog.

'Ondernemers staan voor grote investeringsbeslissingen, in verduurzaming, personeel, innovatie. Dat is in deze onzekere economische tijd al moeilijk genoeg. Maak het ondernemers dan niet nog moeilijker, maar zorg voor stabiel beleid dat investeringen ondersteunt in plaats van ontmoedigt', aldus Vonhof. 

 

Belang familiebedrijven cruciaal

Hij benadrukt nog maar eens het enorme belang van familiebedrijven - 69 procent van alle bedrijven in ons land -  die zich kenmerken door hun langetermijnfocus en innovatieve kracht. Familiebedrijven zijn verantwoordelijk voor 49 procent van de werkgelegenheid en 53 procent van het BBP. Ze zijn maatschappelijk betrokken en gaan niet voor de winst van morgen, maar voor de continuïteit op de lange termijn. Vonhoff: 'Juist op deze bedrijven moeten we dus zuinig zijn.'