‘Bereikbaarheid van Nederland toch steeds verder onder druk’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-06-2022

In het bedrijfsleven nemen de zorgen over de doorontwikkeling van de nationale infrastructuur hand over hand toe. De opgaven om Nederland en de nieuwe woningbouwgebieden ook in 2040 bereikbaar te houden zijn levensgroot, maar tegelijkertijd ontbreekt handelingsperspectief bij de overheid en het bedrijfsleven door de stikstofproblemen en geldgebrek. Dat ondanks de door het kabinet aangekondigde extra investeringen. Volgens het bedrijfsleven is het daarom belangrijk dat de Tweede Kamer minister Harbers en staatssecretaris Heijnen hier op wijst en vraagt te werken aan oplossingen, schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief.

 

Stikstof

Doordat in Nederland de stikstofnormen overschreden worden, is het inmiddels op heel veel plaatsen al drie jaar niet meer mogelijk nieuwe wegen aan te leggen. Dat terwijl de bevolking en economie wel blijven groeien en de vraag naar ruimte voor mobiliteit, ook het wegvervoer dus alleen maar toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan het noodzakelijk vergroten van de wegcapaciteit op de A58 Breda - Tilburg, de A27 bij Utrecht en de A50 Oss - Arnhem. Het bedrijfsleven vraagt de Kamer er dan ook voor zorg te dragen dat de bij de verduurzamingsmaatregelen in mobiliteit en logistiek vrijkomende stikstofruimte aan te wenden voor de realisatie van de al geplande infrastructuurprojecten. Om Nederland straks bereikbaar te houden moet nu gebrouwd kunnen worden.

 

Inflatie

Niet alleen de stikstof regels spelen parten bij de aanleg van auto-, vaar en spoorwegen. Ook een oplopend gebrek aan beschikbaar geld stagneert onderhouds- en aanleg projecten. De prijzen van bouwmaterialen lopen immers door de Oekraïne-crisis sterk op. Zo worden opdrachtgevers geconfronteerd met hoge prijsstijgingen voor realisatie van bijvoorbeeld de A16 Rotterdam, Blankenburgverbinding, SAA, de deelprojecten van Zuidasdok en de renovatie van de IJsselbruggen. Ook komt de aantrekkelijkheid van het spoor(goederen)vervoer in het geding nu ProRail genoodzaakt is de prijsstijgingen in de materialen markt één op één door te berekenen aan spoorvervoerders. Extra budget is daarom nodig. De koepels suggereren daarvoor gelden die zijn gereserveerd voor later in de tijd geplande projecten naar voren te halen.

 

Regionale bereikbaarheid

Door de optredende stagnatie in de bouw en onderhoudsopgaven vreest het bedrijfsleven dat structuur versterkende investeringen op nationaal niveau steeds verder uit beeld raken. Het bedrijfsleven meent dus net als het kabinet dat de inzet van het Rijksgeld voor het bereikbaar maken van nieuwe woningbouwgebieden dus niet alleen naar lokale- en regionale projecten moet vloeien. Hier hebben gemeenten en provinciën ook een verantwoordelijkheid. De werkgevers vragen de Kamer het kabinet wel inzichtelijk te laten maken, met oog op de woningopgave, welke nationale infrastructuur projecten met voorrang opgepakt moeten worden.   
 

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met minister Harbers en staatssecretaris Heijnen over het meerjarenprogramma infrastructuur en transport.