‘Aanpassing quotumregeling is stap terug’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-10-2023

Met het wetsvoorstel wordt de uitvoering van de banenafspraak op onderdelen vereenvoudigd. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn daar positief over. Wel maken zij zich zorgen over het succesvol afronden van de Banenafspraak. Van de doelgroep zijn 130.000 mensen nog niet aan het werk, mede omdat zij onvoldoende in beeld zijn bij werkgevers. Dat is een gemiste kans en het wetsvoorstel verandert daar niets aan, aldus de ondernemersorganisaties.

 

Kritisch op samenvoegen doelstelling

Zij zien geen toegevoegde waarde in het samenvoegen van de doelstelling van de Banenafspraak van reguliere en publieke werkgevers, zoals de minister ook voorstelt. Tot dusver hebben bedrijven acht jaar op rij hun deel (100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026) gehaald en zijn het overheidswerkgevers die ver achterblijven. Positief is wel dat het onderscheid tussen markt en overheid alleen vervalt als overheidswerkgevers voldoende banen gaan realiseren.

 

Ondersteuningsbehoefte centraal

De ondernemersorganisaties zien wél waarde in een nieuwe regeling die voortborduurt op de ervaringen die werkgevers en publieke uitvoerders hebben opgedaan bij de uitvoering van de Banenafspraak, en waarin de ondersteuningsbehoefte van mensen centraal staat. MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten al langer om te stoppen met het onderscheid tussen verschillende doelgroepen op de arbeidsmarkt, met elk hun eigen regelingen. ‘Het moet niet uitmaken onder welke doelgroep iemand valt. Het gaat erom dat iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het vinden en behouden van werk, die ondersteuning ook krijgt. Zo maken we het voor alle partijen eenvoudiger. Het zou beter zijn om dit uit te werken richting 2026 als de doelstellingen zijn behaald.’

 

Stok achter de deur

Zo’n nieuwe regeling moet ook aansluiten bij de intrinsieke motivatie van werkgevers, waardoor er ook geen meerwaarde is van het in stand houden van een quotumregeling als stok achter deur. Met het wetsvoorstel wordt de omslag gemaakt van een systeem met alleen een heffing naar een systeem met een heffing en een bonus. Een systeem dat bovendien – als het eenmaal in werking is gezet – niet meer uitgezet kan worden, ook al worden de doelstellingen daarna wel weer gehaald. MKB-Nederland en VNO-NCW zien dat werkgevers een quotum niet nodig hebben om werk te maken van een inclusieve arbeidsmarkt. Wanneer mensen uit de doelgroep goed in beeld worden gebracht bij werkgevers, is er voldoende werk beschikbaar.