Aanpassing erfregels kunnen familiebedrijven midscheeps raken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-08-2022

‘Aanpassing van de spelregels voor de overdracht van familiebedrijven aan de volgende generatie kan desastreus uitpakken voor onder meer de vele middelgrote familiebedrijven in ons land.’ Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW en Familiebedrijven Nederland vandaag in een brief aan de Tweede Kamer en het kabinet.

 

Familiebedrijven cruciaal

In Nederland kennen we de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze heeft als doel te voorkomen dat belastingheffing bij overdracht van een bedrijf de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt. Deze regeling wordt in de praktijk veel door familiebedrijven toegepast. Juist deze groep bedrijven is van cruciaal belang voor onze economie. Zo zorgen ze voor bijna een derde van alle banen en een kwart van ons nationale inkomen. Ook zijn ze vaak internationaal actief en hebben ze traditioneel veel aandacht voor MVO en innovatie.

 

Brief

In de brief reageren de ondernemersorganisaties op een recente evaluatie van de BOR door het CPB. Ze plaatsen daarbij diverse kanttekeningen uit de ondernemingspraktijk die niet zijn meegenomen in deze evaluatie. Zo kan aanpassing van de BOR er in de dagelijkse praktijk toe leiden dat er veel geld aan ondernemingen moet worden onttrokken waardoor de continuïteit in gevaar komt. Ook zijn de middelen verre van vrij beschikbaar, zoals gesuggereerd door de onderzoekers.

 

Positief

Volgens de ondernemersorganisaties toont de evaluatie gelukkig ook aan dat het belang van de BOR evident is. Het zorgt voor een internationaal gelijk speelveld voor kleine en grotere bedrijven. ‘Zonder de BOR gaat veel liquiditeit, financieringsruimte en daarmee investeringsruimte verloren en raakt de onderneming vleugellam’, aldus de ondernemersorganisaties.

 

Internationaal scoort Nederland niet ruim

De ondernemersorganisaties laten met cijfers in de brief zien dat de schenkbelasting voor ondernemers in Nederland in internationaal verband eerder aan de hoge kant is dan aan de lage kant, zoals vaak wordt verondersteld.