’60 procent van ondernemers kan kostenstijgingen niet doorberekenen’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-08-2022

‘Meer dan de helft van de ondernemers kan de gestegen kosten voor een klein gedeelte of helemaal niet doorberekenen aan hun klanten’. Dat blijkt uit de laatste conjuctuurenquête (COEN) van het CBS, VNO-NCW, MKB-Nederland, KVK en het Economisch Instituut voor de Bouw.

 

Kostenstijgingen slecht kunnen doorberekenen

Naast consumenten hebben ook veel ondernemers dit jaar de prijzen voor energie en grondstoffen aanzienlijk zien stijgen. De helft van de ondernemers geeft inmiddels aan deze kostenstijgingen maar voor een klein deel te kunnen doorberekenen aan hun klanten. Daarbovenop geeft bijna 10 procent van de ondernemers aan dat zij de prijsstijgingen helemaal niet kunnen doorberekenen in hun tarieven. In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie zegt zelfs 80 procent van de ondernemers kostenstijgingen voor een klein deel of helemaal niet door te kunnen berekenen aan hun klanten.

 

Slechts tweederde behaalt positief resultaat

Het niet kunnen doorberekenen van de kostenstijgingen betekent dat steeds meer ondernemers deze (gedeeltelijk) zelf moeten opvangen en daarmee dus interen op hun marges en reserves. Zo zien we nu al dat over het eerste half jaar van 2022 minder dan tweederde van de ondernemers een positief bedrijfsresultaat behaalde. Voor de continuïteit van bedrijven is het schrijven van zwarte cijfers doorgaans essentieel. Dat dit voor een dusdanig groot deel - zeker in dit coronahersteljaar - niet gebeurt is een zorgelijke ontwikkeling.

 

Pessimistisch over derde kwartaal

Mede als gevolg van deze ontwikkelingen en de economisch onzekere tijden, zien we aan het begin van het derde kwartaal van 2022 een afname in het ondernemersvertrouwen. Ook zijn ondernemers in vrijwel alle sectoren een stuk pessimistischer over de aankomende drie maanden, met name over het economisch klimaat. Vergeleken met de periode voorafgaand aan de coronacrisis is dit zelfs de meest negatieve verwachting sinds het derde kwartaal van 2013. De problemen stapelen zich op in de bedrijfsactiviteiten en dat uit zich nu in toenemende zorgen. Zo bleek uit de vorige COEN dat ook de personeel- en materiaaltekorten zwaar drukken op de bedrijven. Bovendien waarschuwen steeds meer economen voor een aankomende recessie later dit jaar.

 

Afspraken maken over economisch verstandig beleid

Vanwege de huidige unieke onzekere economische omstandigheden (inflatie, energieprijzen, tekorten, vrees voor recessie) en het feit dat meer dan de helft van de ondernemers de kostenstijgingen niet kan doorberekenen, is het volgens MKB-Nederland en VNO-NCW van belang om met alle betrokken partijen tot een pakket aan afspraken te komen over verstandig economisch beleid.