Nieuw platform: Energietransitie door installateurs

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-11-2021

Welke kansen biedt de energietransitie voor installateurs? Hoe kunnen zij zich daarop voorbereiden? De antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden op een nieuw online platform van Techniek Nederland, de ondernemersvereniging van installatiebedrijven, technische dienstverleners en de technische detailhandel. Communicatieadviseur Nicoline van der Lugt vertelt er meer over.

 

Waarom dit platform?

‘In het Klimaatakkoord van 2019 zijn de maatregelen en afspraken voor de energietransitie in Nederland vastgelegd. Hierbij speelt de installatiebranche een essentiële rol: onze leden zijn de gouden handjes die het werk moeten gaan doen. Zonder hen werken de warmtepompen en zonnepanelen niet, zonder hen kunnen alle nieuwe technieken die nu nog worden ontwikkeld niet worden uitgevoerd.

De themasite energietransitiedoorinstallateurs.nl hebben we speciaal ontwikkeld voor installateurs, zowel ondernemers als werknemers. Alle voor hen relevante informatie over de energietransitie hebben we verzameld en gebundeld op één plek. Daarbij hebben we echt gedacht vanuit de installateur als ondernemer, en niet vanuit onze zendingsrol als brancheorganisatie.’

 

Leg uit?

‘De uitdaging was om de vrij complexe informatie op een begrijpelijke, logische manier te presenteren aan de installateurs. Ons doel is dat zij binnen maximaal twee klikken vinden wat ze zoeken. Zo is er een heldere toelichting te vinden op alle relevante wet- en regelgeving, zoals EPBD II – voor verbetering van de energieprestatie van gebouwen –, het verplichte energielabel C voor kantoren per 1 januari 2023 en de Informatieplicht energiebesparing voor bepaalde bedrijven.’

 

En wat nog meer?

‘Alle dertig regionale plannen van de overheid hebben we samengevat in tien concrete vragen, zodat snel duidelijk wordt wat de gevolgen daarvan zijn voor de installatiesector. Het klimaatakkoord is vertaald in regionale en lokale plannen van provincies, waterschappen en gemeenten. Voor het einde van dit jaar komen er nieuwe warmtevisies op wijkniveau waarin duidelijk wordt welke warmtestrategieën gemeenten gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld: welke wijken krijgen een warmtenet, welke all electric warmtepompen? Dit is heel belangrijk voor installateurs om te weten – want daar zitten hun klanten en hun omzet.

Verder hebben we negentien marktkansen vanuit de energietransitie nader uitgewerkt. Hoe kun je bijvoorbeeld als elektriciën inspelen op het voornemen van de overheid om tussen nu en 2030 1,7 miljoen laadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen?’

 

Er is ook nog een app

‘Een van de tools van dit platform is een GIS-applicatie met heel veel data, die bijvoorbeeld tot op postcodeniveau letterlijk in beeld brengt welke gebouwen voldoen aan de energielabel C-verplichting. Installateurs zien dus welke zakelijke klanten nog stappen moeten zetten en kunnen zich daarbij proactief opstellen. We krijgen heel veel positieve reacties, maar dit laatste onderdeel, dat speciaal is ontwikkeld voor onze leden, vinden de gebruikers echt fantastisch.’

 

Hoe nu verder?

‘De basis ligt er en dat was een hele klus: we hebben hier anderhalf jaar aan gewerkt. Het platform is een prachtig podium om gericht te communiceren over alles wat samenhangt met de energietransitie. De komende tijd vullen we het aan met actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen die interessant zijn voor de doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan de ISDE-subsidie voor (hybride) warmtepompen die onlangs fors is verhoogd voor woningeigenaren. De overheid ziet de hybride warmtepomp nu nadrukkelijk als eerste stap richting aardgasvrij.’