‘Zero Pollution’ in 2050, het EU-actieplan

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-05-2021

#ZeroPollution dat is het doel van het op 12 mei gepubliceerde EU-actieplan ‘Vervuiling van lucht, water en bodem naar nul’. In dit actieplan wordt een geïntegreerde visie voor 2050 vastgelegd: een wereld waarin vervuiling wordt teruggedrongen tot een niveau dat niet langer schadelijk is voor de menselijke gezondheid en voor natuurlijke ecosystemen, en de stappen om dat te bereiken. Met deze visie zet de Europese Commissie een stip op de horizon op het gebied van het tegengaan van vervuiling, een welkome stap volgens MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Voor 2030 stelt het actieplan zes kwantitatieve doelen. Naast minimaal 55 procent minder doden door luchtvervuiling, wil de Europese Commissie dat het aantal mensen dat permanent last heeft van verkeersherrie met 30 procent daalt. De vervuiling van natuurlijke ecosystemen (onder meer door stikstofneerslag en andere luchtverontreiniging) moet met een kwart zijn gedaald om de biodiversiteit te redden. Het verlies van voedingsstoffen moet met 50 procent zijn gedaald, evenals het gebruik van chemische pesticiden en het gebruik van antibiotica in de veehouderij en viskwekerij. De hoeveelheid plastic in de zee moet eveneens gehalveerd zijn in 2030, net als het totaal aantal afval dat geproduceerd wordt. Ook moet de hoeveelheid microplastics die in het milieu terechtkomt met 30 procent afnemen. Al met al een ambitieuze lijst aan doelen voor 2030.

 

Ondanks dat de pandemie heeft gezorgd voor schoner water, schonere lucht en minder geluidsoverlast, stelt het actieplan dat ‘gereduceerde economische activiteit niet het middel zijn om de doelen van het nul vervuiling actie plan te kunnen behalen’. Door middel van investeringen in onder andere circulaire bedrijfsmodellen, een duurzaam ontwerp van producten, schone transport en duurzame energiebronnen kunnen de doelen van nul vervuiling worden gehaald zonder dat de welvaart hierdoor vermindert. Hierbij wordt de economische pyramide omgedraaid. Er wordt niet langer uitgegaan van het opruimen van vervuiling, maar van het voorkomen van de vervuiling in de eerste plaats.

 

Het ‘Zero Pollution’ actieplan integreert initiatieven verbonden aan de Green Deal rondom lucht, water, bodemvervuiling en afval in het algemeen. Hierbij vertaalt het actieplan samen met de ‘Chemicals Strategy for Sustainability’ de nul vervuiling ambitie naar actie. We kunnen dan ook de komende tijd verschillende wetsvoorstellen die onder het ‘Zero Pollution’ actieplan vallen, verwachten.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.