Welke kansen biedt de nieuwe EU-begroting het Nederlandse bedrijfsleven?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-03-2021

Naast het alom bekende Europese herstelfonds, het grootste instrument van het Europese herstelplan, NextGenerationEU, is de “normale” EU-begroting voor de jaren 2021-2027 vastgesteld. De EU-begroting, ook wel het Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK), stelt wat de hoogte van het budget van de EU is, waar het geld aan uitgegeven wordt, hoeveel iedere lidstaat moet bijdragen en aan welke voorwaarden lidstaten op het terrein van rechtsstaat moeten voldoen om het geld te kunnen ontvangen. In totaal komt het MFK voor 2021-2027 uit op 1.074,3 miljard euro.

 

Een groot deel van de begroting gaat naar het cohesiebeleid voor het versterken van de economie van arme regio’s en naar landbouw beleid, maar ook innovatie en onderzoek zijn belangrijke posten. Om inzichtelijk te maken welke programma’s en fondsen beschikbaar zijn onder het nieuwe MFK, heeft Kantoor Brussel van MKB-Nederland en VNO-NCW een overzicht gemaakt. In dit overzicht worden de beschikbare fondsen toegelicht aan de hand van de hoofdstukken van het MFK.

 

Onder het hoofdstuk “Interne Markt, Innovatie en Digitaal” worden bijvoorbeeld bestaande fondsen zoals HorizonEurope en InvestEU gepresenteerd. Maar ook nieuwe fondsen zoals Digital Europe, gericht op het verbeteren van de Europese digitale capaciteiten en COSME, een programma gericht op de verbetering van de interne markt, worden hier geïntroduceerd. Onder het hoofdstuk “Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu” worden fondsen zoals LIFE, gericht op verduurzaming, en het Just Transition Fund, gefocust op de transitie naar een klimaatneutrale samenleving gepresenteerd. Een fors gedeelte van het MFK gaat naar het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit geld wordt via regionale organisaties aan initiatieven en bedrijven toebedeeld.

 

Kortom, onder het nieuwe MFK zijn er veel verschillende Europese fondsen beschikbaar waarop Nederlandse bedrijven aanspraak kunnen maken. Het overzicht van MKB-Nederland en VNO-NCW bevat informatie over al deze fondsen, inclusief informatie over de specifieke kansen voor het MKB en informatie over de aanvraagprocedure en het eerste aanspreekpunt.

 

Download de brochure Welke kansen biedt de nieuwe EU-begroting het Nederlandse bedrijfsleven?

 

 

Wil je meer weten over de kansen die de EU-fondsen aan het Nederlandse bedrijfsleven bieden?

Kantoor Brussel van MKB-Nederland en VNO-NCW organiseert de komende tijd verschillende informatiesessies waarin een specifieke uitdaging voor het bedrijfsleven centraal staat. Experts leggen hierin uit hoe de EU-fondsen bij deze uitdaging kunnen ondersteunen. We trappen af met een sessie over duurzaamheid. Dus ben je benieuwd hoe de EU-fondsen de komende jaren kunnen ondersteunen bij verduurzaming? Registreer dan nu voor de informatiesessie die online plaatsvindt op dinsdag 13 april van 13:30 - 15:00 uur.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.