Opening van het Brusselse beleidsseizoen: vier kernthema's

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-09-2020

De Green Deal, het Europees herstelfonds, sociaal beleid en digitalisering: dé vier thema’s die de komende maanden hoog op de Europese agenda staan. Reden voor Kantoor Brussel van MKB-Nederland en VNO-NCW om vier EU-topambtenaren uit te nodigen voor een webinar met onze leden over deze onderwerpen. Want wat houden ze precies in voor het Nederlandse bedrijfsleven? Waar liggen de kansen binnen Europa?

 

Een klimaatstrategie als groeistrategie

De Green Deal is het ambitieuste klimaatplan ooit, zo bleek uit het eerste discussieblok. De aanscherping van het klimaatdoel voor 2030, minstens 55% reductie, bekendgemaakt tijdens de State of the Union van Commissievoorzitter Von der Leyen, geeft hier ook duidelijk blijk van. Maar het plan is niet alleen een klimaatstrategie, het is vooral ook een groeistrategie. Er zal worden ingezet op banengroei, publieke investeringen en investeringen met een pan-Europees karakter. Pan-Europese projecten zijn bijvoorbeeld het aanleggen van infrastructuur voor waterstof, het uitbreiden van het Europese laadnetwerk voor elektrische auto’s of de projecten die vallen onder de Renovation Wave, bedoeld voor het verduurzamen van gebouwen. Al deze ontwikkelingen kunnen grote kansen opleveren voor Nederlandse bedrijven.

 

Het Europees herstelfonds: een positive-sum game

Het Europees herstelfonds is al net zo ongeëvenaard. De economische effecten ervan zijn nauw verbonden met de Green Deal. Zo moeten de herstelplannen van de lidstaten bijdragen aan de Europese klimaatdoelen; 37% van het fonds moet daaraan besteed worden. Uit het tweede discussieblok bleek dat het voor alle Europese bedrijven mogelijk zal zijn om mee te dingen naar projecten die door de lidstaten aanbesteed worden. Nederland moet daarom af van het idee dat het herstelfonds een zero-sum game is. Het moet eerder worden gezien als een positive-sum game, vanwege de economische effecten die op de lange termijn zullen ontstaan. Iedereen in de EU zal, met dank aan de interne markt, vervolgens van deze effecten kunnen profiteren.

 

Van werk naar werk

Ook op sociaal terrein zet de Commissie alles op alles om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Zo wordt er geld geleend op de kapitaalmarkten, dat kan worden besteed aan werktijdsverkorting voor zowel werknemers als zzp’ers. Andere prioriteiten op de sociale agenda zijn een raamwerk voor een Europees minimumloon en het reguleren van platformwerk. Bovendien werd tijdens het webinar gesproken over om- en bijscholing – uitermate relevant in de huidige ‘coronasamenleving’. De Europese Skills Agenda moet ervoor gaan zorgen dat mensen van werk naar werk worden geholpen. Er kan en moet in alle lidstaten, ook in Nederland, op nog veel grotere schaal worden bijgeschoold en omgeschoold.

 

De digitale transitie staat centraal

De arbeidsmarkt verandert, wat betekent dat werknemers mee moeten veranderen. De digitale transitie speelt hierin een cruciale rol. Ook de klimaatplannen van de EU kunnen niet gerealiseerd worden zonder de digitale ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden. Tijdens de coronacrisis zijn de voordelen van digitaal extra goed zichtbaar geworden: dankzij de moderne technologie konden de meeste mensen thuiswerken, waardoor de economie deels door kon draaien. Echter, een digitale economie vraagt ook om beleid dat hierop is afgestemd. De Commissie zal daarom onder andere binnenkort een voorstel over data publiceren, dat focust op de platformeconomie en het samenbrengen van industriële data, en een voorstel over een Europees online identificatiesysteem.

 

Het Europa van de toekomst

Het webinar gaf een goed beeld van het beoogde nieuwe Europa: klimaatneutraal, de crisis te boven, met nieuwe werkgelegenheid en toegespitst op de moderne samenleving. De ontwikkelingen die nodig zijn om dat alles te realiseren zijn van groot belang voor Europa en zullen ook Nederland veel kunnen brengen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.