'One in One out’ staat eindelijk zwart-op-wit

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-05-2021

“Wetgeving loopt achter de feiten aan” en “Die wetten worden gemaakt door lui die nog nooit in een bedrijf hebben gewerkt“. Zo maar twee veel gehoorde en terechte uitspraken in het bedrijfsleven over de regeldruk.

 

Aan die klacht van het bedrijfsleven wil de Europese Commissie gehoor geven en zij werkt er al een paar jaar aan. Jaren geleden werd al de zgn. Impact Assessment ingevoerd bij voorstellen voor nieuwe wetgeving. Dit is een bedrijfseffecten toets die aan moet geven wat de aan de voorgestelde wetgeving verbonden kosten en (administratieve) lasten zijn. Deze toets en de kwaliteit ervan is nog al eens ter discussie gesteld. Dit komt vooral doordat het ingewikkelde wetgevingsproces waarbij drie partijen (de Europese Commissie, de Raad van Ministers en Europees Parlement) betrokken zijn, ervoor zorgt dat het eindproduct regelmatig sterk afwijkt van het oorspronkelijke voorstel. Hierdoor is de impact van de toets dus ook vaak niet meer relevant.

 

De vorige Commissie stelde daarnaast ook een werkgroep in die moest bekijken of wetgeving die al wat langer bestond herzien moest en kon worden. Dat was de REFIT-club. Daarnaast is een belangrijke club wetgevingsjuristen in het leven geroepen, de Regulatory Scrutiny Board, die naar wetsvoorstellen van de Commissie kijkt en als zij vinden dat die niet goed, effectief of slecht onderbouwd zijn dan kunnen zij deze zelfs terug naar de tekentafel sturen. Dit gebeurde onlangs nog met een voorstel van de Commissie over het gebruik van hernieuwbare energie. De Scrutiny Board gaf toen aan dat de Commissie niet goed had nagedacht over de risico’s van biobrandstof. Een machtig en goed werkend clubje dus die onlangs op hun jaarlijkse conferentie waaraan ik heb deelgenomen, aangaf dat zij wel zo’n 20% van alle wetgevingsvoorstellen van de Commissie ondermaats vinden.

 

Maar nu is er dan ook nog een groep in het leven geroepen waar ik, namens de werkgevers in het Europees Economisch en Sociaal Comité,  ook deel van uit mag maken genaamd het Fit 4 Future-platform. Vice- voorzitter van de Commissie Sefcovic wil dat deze groep, waarin ook SMEunited en BusinessEurope zijn vertegenwoordigd, kijkt of bestaande wetgeving nog wel voldoet in het licht van een zich snel veranderende samenleving. Digitalisering, duurzaamheid, circulair ondernemen, allemaal veranderingen die zich in hoog tempo voltrekken en vele, al langer bestaande wetten houden daar (nog) geen rekening mee. Denk maar aan consumentbeschermende wetgeving zoals de pakketreizen wetgeving  die gemaakt is lang voor de annuleringsgolf als gevolg van Covid, of mededingingswetgeving waarin geen rekening is gehouden met de komst van machtige platforms als Booking of Amazon. Aanvankelijk zagen SMEunited en BusinessEurope weinig heil in Fit 4 Future. Gelukkig is inmiddels een tweetal voorstellen van die organisaties in het werkprogramma opgenomen, t.w. De wetgeving over de eerder genoemde pakketreizen en de wetgeving over “late payments”. een probleem waar het MKB ondanks de bestaande EU wetgeving, nog altijd mee te kampen heeft. We zullen zien of uiteindelijk de Fit-4 Future club met wel 40 verschillende organisaties met elk hun eigen belangen wel tot resultaten kan komen waar het bedrijfsleven iets aan heeft.

 

Ik klink misschien sceptisch maar ja ergens begin jaren ‘80 kondigde toenmalig minister van EZ, Ruud Lubbers, aan dat hij zou gaan werken aan een project MDW: Marktwerking, Deregulering en Wetgeving. De toenmalig hoofdeconoom van het toenmalige KNOV en ik als jong jurist, togen met een waslijst aan ideeën naar de project leider, de eveneens jonge ambtenaar Gerrit Zalm. Uiteindelijk leverde MDW na 3 jaar nadenken, afwegen en discussiëren als resultaat op dat slechts 1 wet werd ingetrokken: de Uitverkopenwet en daar was nu toen juist de kleine detailhandel niet al te blij mee... Oud-MKB voorzitter Jan Kamminga kwam later met de kreet: 'Voor elke wet erbij moet er eentje weg' en zie de Europese Commissie heeft vorige maand een beleidsdocument over ‘Better Regulation’ gepubliceerd waarin ze stellen: 'One in, One out'. Nou ja, beter laat dan nooit  maar wij de vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven in Brussel,  zullen niet alleen de Commissie maar ook het Europees Parlement eraan houden !!

 

Mr. Colin Lustenhouwer

Lid namens MKB-Nederland van het Europees Economisch en Sociaal Comité, Lid van het Fit 4 Future-Platform

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.