Forced Labour voorstel Europese Commissie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-09-2022

Afgelopen Woensdag heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd om producten gemaakt met dwangarbeid te weren van de Interne Markt. Dit voorstel- vorig jaar tijdens de State of the Union aangekondigd- is al lang een wens van het Europees Parlement.

 

Nationale uitvoer en handhaving

Lidstaten zullen zelf verantwoordelijk zijn voor de uitwerking en handhaving, binnen de door de EU gestelde kaders. De Douane is verantwoordelijk voor de handhaving aan EU grenzen. Tijdens een eerste fase wordt een globale risico analyse gemaakt gebaseerd op bijvoorbeeld informatie van het maatschappelijk middenveld en de due diligence analyse van bedrijven zelf, maar ook op het soort product en uit welk gebied het afkomstig is. Op basis hiervan wordt een prioritering gemaakt.

 

Wanneer er een reëel vermoeden van dwangarbeid is zal een echt onderzoek gestart worden, waarbij de autoriteit een bedrijf om informatie kan vragen maar ook zelf controles en inspecties kan uitvoeren. Als wordt vastgesteld dat een product inderdaad gemaakt is met dwangarbeid, dan wordt het product direct teruggeroepen en vernietigd. Het product mag niet weer op de interne markt gebracht worden of worden geëxporteerd.

 

Duidelijke aandachtspunten

In een brief die wij nog voor publicatie aan de Europese Commissie hebben gestuurd kaarten wij een aantal zorgen aan. De belangrijkste is dat er een goede coherentie moet zijn tussen de verschillende voorstellen die nu op tafel liggen, zoals het Europese due diligence voorstel, ontbossingsvoorstel en de vele rapportage verplichtingen.

 

Waar wij blij zijn dat dit voorstel een verordening is, en geen richtlijn, is er nog steeds het risico dat landen een verschillende aanpak zullen hanteren. Er moet zoveel mogelijk harmonisatie zijn om verstoringen van de interne markt en ontwijking te voorkomen.

 

Ook is het vooralsnog lastig om in te zien wat de gevolgen voor bedrijven en met name het MKB zal zijn. Wij roepen de Europese Commissie daarom nog steeds op om een impact assessment uit te voeren. Dit kan garanderen dat het voorstel ook echt werkbaar is.

 

De werkbaarheid komt in het geding door de hoge administratieve last van alle informatie die bedrijven moeten aanleveren, zeer korte reactietermijnen, en de lage drempel om claims in te dienen. Bedrijven krijgen hierdoor mogelijk te maken met torenhoge administratieve lasten.

 

Hoe nu verder?

Nu de Commissie het voorstel heeft gepubliceerd zullen het Parlement en de Raad aan een eigen positie werken. Ook is er een consultatie geopend waar stakeholders een appreciatie kunnen indienen. In een eerdere fase hebben wij voorlopige input op dit voorstel verzameld. Deze zullen wij nu verwerken in een analyse van dit voorstel. Nadat ons standpunt met de leden is bepaald zal deze als input dienen voor de positie van onze koepels.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.