Europese Commissie benut ruimte staatssteunregels maximaal

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-03-2020

De Europese Commissie heeft gisteravond 19 maart een Tijdelijk Kader voor noodsteun aan bedrijven vastgesteld. Dit is eerder gebeurd in 2008, vanwege de wereldwijde financiële crisis.

 

Al veel mogelijk

Het Tijdelijk Kader vormt een aanvulling op de vele andere mogelijkheden die de lidstaten reeds hebben om de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19-uitbraak te verzachten, in overeenstemming met de EU-staatssteunregels.

Lidstaten kunnen bijvoorbeeld algemeen toepasbare wijzigingen doorvoeren ten gunste van ondernemingen (bv. uitstel van belastingen of subsidiëring van werktijdverkorting (zoals het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in Nederland). Maar er is meer nodig.

 

Het nieuwe Tijdelijk Kader is bedoeld om de lidstaten in staat te stellen de volledige flexibiliteit waarin de staatssteunregels voorzien, te gebruiken om de economie te ondersteunen in het kader van de COVID-19-uitbraak.

 

De 5 steunmogelijkheden van het Tijdelijk Kader

Het Tijdelijk Kader erkent dat sprake is van een serious disturbance in the economy en voorziet daarom in aanvullende mogelijkheden voor lidstaten om noodsteun te geven aan ondernemers door middel van: (i) rechtstreekse subsidies, selectieve belastingvoordelen en vooruitbetalingen tot €800.000 euro; (ii) staatsgaranties voor leningen van ondernemingen van banken; (iii) gesubsidieerde overheidsleningen aan ondernemingen, met gunstige rentetarieven; (iv) waarborgen voor banken die staatssteun naar de reële economie leiden: hiermee kan de volledige kredietverleningscapaciteit van banken worden benut als kanaal voor steun aan met name MKB; (v) een mogelijkheid voor de staat om kortlopende exportkredietverzekeringen aan te bieden.

 

Looptijd

Het kader blijft tot eind december 2020 van kracht. Om de rechtszekerheid te waarborgen, zal de Commissie vóór die datum beoordelen of het moet worden verlengd.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.