EU Green Week kleurt Blauw

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
28-06-2024

 

De Green Week is een jaarlijks evenement van de Europese Commissie om een bepaald klimaat- of milieuthema uit te lichten. Dit jaar stond deze week in het teken van water. Het tweedaagse evenement opende met een speech van Eurocommissaris Šefčovič. Het feit dat de Eurocommissaris tijd had vrijgemaakt terwijl op datzelfde moment Caroline van der Plas langs kwam om het landbouwbeleid met hem door te nemen, laat zien dat de Europese Commissie hoge prioriteit geeft aan dit onderwerp. 

 

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd te zien dat dit onderwerp eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Water is namelijk een van onze meest vitale grondstoffen. Water is essentieel voor hygiëne, gezondheid en voedingsbehoeften. Daarnaast is water cruciaal voor de productie van voedsel, medicijnen en veel andere industriële producten. We zien echter dat de beschikbaarheid van voldoende schoon water onder druk staat. Op dit moment ondervinden grote delen van Europa al schade door droogte in de zomer en door de gevolgen van klimaatverandering zal dit alleen nog maar toenemen. 

 

Toegang tot voldoende water is essentieel voor het Nederlandse bedrijfsleven en een belangrijke voorwaarde voor het vestigingsklimaat. Water is een grensoverschrijdend onderwerp en daarom is het belangrijk om op Europees niveau te kijken wat de risico’s zijn en waar Europees beleid waarde toevoegt. Waterbeheer vereist echter oplossingen die specifiek zijn voor de situatie in de verschillende lidstaten. We benadrukken dan ook het belang om zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van de bestaande en beproefde kaders zoals onze waterschappen. 

 

De Commissie legt voornamelijk de nadruk op het verbeteren van de waterkwaliteit. Onder de leden van MKB-Nederland en VNO-NCW zijn er diverse innovatieve bedrijven die zich bezighouden met oplossingen voor precies deze problemen. De werkgeverorganisaties benadrukken dan ook het belang van proactieve stimulering van innovatie. Daarnaast moet worden geëvalueerd of vergunningensystemen nog wel in lijn zijn met de stand van de techniek zodat innovatieve oplossingen ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht. 

 

Nederland heeft als waterland een reputatie hoog te houden en MKB-Nederland en VNO-NCW zullen zich dan ook inspannen om een constructieve gesprekspartner te zijn en innovatieve leden op de kaart te zetten. Er wordt dan ook met smart uitgekeken naar het aankomende Commissie werkprogramma. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.