De Interne Markt blijft ‘work in progress’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-06-2021

35 jaar geleden, in juni 1985, presenteerde de Europese Commissie een White Paper aan de Europese Raad over de voltooiing van de interne markt. Het bericht was duidelijk: zet economische integratie door zoals is voorgeschreven in de ambities van het Verdrag van Rome of val terug op een middelmatige interne markt die niet meer is dan een vrijhandelsgebied. De Europese Unie heeft het pad van verdere integratie gekozen. Hierdoor kent de EU op dit moment de grootste grensoverschrijdende interne markt van de wereld met meer dan 446 miljoen inwoners waarbij er meer dan 50 miljoen banen afhangen van handel binnen de interne markt.

 

De in 1985 door de Europese Commissie uitgesproken ambitie om de interne markt te voltooien, is echter nog niet voldaan. Zo bleek ook weer uit de inventarisatie van interne markt belemmeringen uitgevoerd door kantoor Brussel van MKB-Nederland en VNO-NCW in juni 2021. Voor deze inventarisatie hebben we met een tiental brancheorganisaties en bedrijven uit verschillende sectoren gesproken over de huidige belemmeringen die op de Europese interne markt worden ervaren. En dit bleken er nogal wat.

 

Vooral op het gebied van detachering en melding van werknemers binnen de EU kunnen nog grote stappen worden gezet, bleek uit de gesprekken. Zo somden de standbouwbedrijven, die aangesloten zijn bij branchevereniging CLC-VECTA, de verschillende benodigde documenten voor elke standbouwer die buiten Nederland aan de slag gaat op: meldingsformulier als bewijs van aanmelding, brief met benoeming lokale contactpersoon, A1 verklaring, loonstrook, recente urenstaat, bewijs van betaling van salaris, arbeidsovereenkomst, collectieve bedrijfsverzekering en aantoonbaarheid van huisvesting en eten. In Frankrijk komt hier ook nog een medische verklaring bij. En dan moeten deze documenten vaak ook nog in de taal van het land worden aangeleverd. In praktijk betekent dit dat je als standbouw bedrijf met tien tot twintig werknemers, een werknemer nodig hebt die zich tenminste de halve werkweek bezighoudt met het verzamelen van de benodigde documentatie en het doen van benodigde notificaties voor elke op- en afbouwklus in het buitenland.

 

Vergelijkbare voorbeelden over meldings- en documentatieplicht zijn door brancheverenigingen Bouwend Nederland en MKB INFRA aangedragen. Kantoor Brussel van MKB-Nederland en VNO-NCW wil zich graag inzetten voor verbetering van deze processen door bijvoorbeeld te sturen op het creëren van één portaal waarin alle documentatie een keer per jaar kan worden geüpload. Uiteraard zonder dat de sociale bescherming van werknemers in het geding komt. De ‘Single Contact Form’ die in de herziene industriestrategie van de Europese Commissie wordt voorgesteld om detachering van werknemers binnen de interne markt te verbeteren, zou hiervoor als voorbeeld kunnen fungeren.

 

Naast meldings- en documentatieplicht zijn er in de gesprekken tal van andere voorbeelden gegeven die duiden waar de interne markt nog beter geïntegreerd zou kunnen worden. Zo hebben we het gehad over de afwezigheid van de standaardisatie van duurzame labels op bijvoorbeeld verfproducten binnen de interne markt. Of over de digitalisering van vrachtpapieren die nog niet door elk EU-land erkend wordt, waardoor vrachtvervoerders nog steeds een papieren versie bij zich moeten hebben. Daarnaast is het belang van het creëren van een Europese cloud infrastructuur waarbinnen data delen kan worden geharmoniseerd aan bod gekomen en het belang van non-territoriale discriminatie voor retail inkopers.

 

Kantoor Brussel van MKB-Nederland en VNO-NCW zal een overzicht maken van de verschillende belemmeringen die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen. Dit overzicht kan worden gebruikt in onze communicatie richting de Europese instellingen over de belemmeringen die worden ervaren binnen de interne markt én over de oplossingen die wij hiervoor aandragen.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.