De Europese handelsstrategie is welkom

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-03-2021

Op 18 februari 2021 heeft de Commissie plannen gepubliceerd voor de herziening van het handelsbeleid. De lijnen die hierin uitgezet zijn voor de handelsstrategie de komende jaren zijn grotendeels in lijn met de prioriteiten van MKB-Nederland en VNO-NCW. De drie belangrijkste kernpunten zijn de balans tussen strategische autonomie versus vrijhandel, de Europese Green Deal en de digitale transformatie.

 

Nederland en Europa zijn nog steeds groot voorstander van vrijhandel en vinden dat Europa niet gesloten moet zijn voor het buitenland. Echter is er de afgelopen jaren wel een omslag in denken gekomen. Het open Europa is niet meer onvoorwaardelijk. Het internationale speelveld wordt steeds ingewikkelder terwijl we tegelijkertijd voor nieuwe uitdagingen komen te staan waar snel een antwoord op gevonden moet worden.

 

Strategische autonomie

Met 'open strategic autonomy' wordt bedoeld dat Europa zelf de keuzes kan maken en met leiderschap en samenwerking de rest van de wereld mee kan krijgen in onze doelen.Hiervoor moet Europa strategischer nadenken over de toekomst. Tegelijkertijd benadrukt de Commissie het belang van een open economie. Bestaande (defensieve) tools strategischer inzetten (waar nodig de toolbox aanvullen met nieuwe maatregelen) om de Interne Markt en Europese economie te beschermen en een gelijk speelveld te garanderen. In combinatie met de lessen van de COVID-19-crisis moet er meer nadruk komen op veerkracht en weerbare handelsketens. Tegelijkertijd wil de EU de opbouw na deze crisis gebruiken om de speerpunten duurzaamheid en eerlijkheid vooruit te brengen. Samenwerking is hierbij van groot belang: Europa kan het gevecht tegen bijvoorbeeld klimaatverandering niet alleen winnen.

 

Internationale partnerschappen

De handelsrevisie gaat dan ook in op die partnerschappen. Het uitgangspunt voor de EU is op regels gebaseerd multilateralisme. De EU wil dan ook actief en assertief aan de slag met hervormingen van de WTO. De VS wordt hierbij als ene belangrijke partner gezien, met grotendeels overeenkomende systemen en normen en waarde. China is tegelijkertijd een systeemconcurrent (markt gestuurde economie tegenover een overheid gestuurde) en een partner als het bijvoorbeeld gaat om klimaat. De EU wil duidelijkere afspraken in de relatie met China. Tot slot legt de EU heel erg de nadruk op Afrika en Europese buurlanden. De Afrikaanse economie en bevolking zal naar verwachting de komende jaren groeien terwijl Afrika door 'leapfrogging' de vervuilende periode van industrialisatie kan overslaan en direct kan overstappen op schone praktijken. Hiervoor ziet de Europese Commissie veel kansen voor een constructieve samenwerking.

 

Concreet stelt de herziende strategie 6 kernacties om de middentermijn doelen te behalen:

 

  • Hervorming van de WTO
  • De groene transitie mogelijk maken en RBC in handelsketens aanmoedigen
  • De digitale transformatie en handel in diensten ondersteunen
  • De regelgevende macht van de EU vergroten
  • Partnerschappen met buurlanden en Afrika versterken
  • De implementatie en naleving van handelsverdragen versterken voor een gelijk speelveld

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.