Cybersecurity moet een topprioriteit zijn: in Nederland en de EU

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-10-2021

Nederland is een van de meest gedigitaliseerde economieën ter wereld en het functioneren van overheid, bedrijfsleven en maatschappij zijn onmogelijk zonder goed functionerende digitale processen. De dreiging van cybercriminelen en statelijke actoren neemt toe en bedrijven worden steeds kwetsbaarder voor deze vorm van criminaliteit. Het aantal incidenten stijgt en ransomware is inmiddels zo’n groot probleem geworden dat het een dreiging is voor de nationale veiligheid. Jaarlijks heeft 1 op de 5 bedrijven te maken met een vorm van cybercriminaliteit. De cyberweerbaarheid van overheid en bedrijfsleven blijft achter.

 

Sterke aanpak tegen cybercrime

Cybersecurity moet een topprioriteit zijn en ook moet het tempo van handelen omhoog, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Nederland moet een safe place to do business and to live in zijn, ook digitaal. Alleen als de cybersecurity op orde is, kunnen de vruchten van digitalisering daadwerkelijk worden geplukt. Op nationaal niveau vragen we om betere informatiedeling over dreigen en kwetsbaarheden. Voor het mkb moet er structurele ondersteuning en voorlichting op maat zijn. Daarnaast moet ook de opsporing en vervolging van cybercriminelen verbeterd worden. Met meer kennis en capaciteit – en minder versnippering bij de politieorganisatie – kan het probleem bij de kern worden aangepakt. Voor ondernemers is het tot slot van belang dat vitale processen zoals betalingsverkeer en energie ongestoord kunnen blijven functioneren.

 

Grenzeloze criminaliteit

Maar het internet stopt niet waar onze grenzen ophouden, dus cybercriminaliteit ook niet. Cybercriminaliteit vraagt dan ook om een Europese aanpak. De Europese Commissie heeft recent een voorstel gedaan voor een cybersecurityrichtlijn. De snel toenemende dreigingen als gevolg van digitalisering vragen om een snelle herziening van het wettelijk kader (netwerk en informatie beschermingsrichtlijn, NIB). Naast de NIB-richtlijn heeft Commissievoorzitter Von der Leyen in haar Staat van de Unie speech een Cyber Weerbaarheid Act aangekondigd. Het doel van dit wetsvoorstel is om tot Europese standaarden voor verbonden apparaten te komen. ‘Als Europa een leider wil worden in cyberveiligheid, dan moeten we werken aan een Europese aanpak voor cyber aanvallen om het vertrouwen van consumenten in IoT te versterken’, aldus Von der Leyen in haar troonrede.

 

Wij verwelkomen de inzet op meer Europese samenwerking, betere informatie-uitwisseling en de harmonisatie van de aanpak van cybercriminaliteit. De verplichtingen moeten doelmatig, proportioneel en risico-gebaseerd zijn. Hulp en bijstand voor bedrijven is essentieel voor het verhogen van de digitale weerbaarheid.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.