Commissie presenteert Europees batterijenplan met nieuwe doelstellingen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-12-2020

De Europese Commissie wil bindende doelstellingen voor gerecyclede grondstoffen in de productie van batterijen. Daar is begin december een voorstel voor een verordening voor gepubliceerd. De verordening bevat onder andere verplichte doelstellingen voor 2030, zoals hoeveel van de inhoud van een batterij moet komen van gerecyclede grondstoffen als lithium, kobalt, lood en nikkel. Het voorstel vervangt de Europese batterijenrichtlijn uit 2006.

 

Ook wil de Commissie nieuwe eisen stellen en doelstellingen vastleggen met betrekking tot de inzameling, verwerking en recycling van batterijen aan het einde van de levensduur. Het huidige inzamelpercentage van 45% zou omhoog moeten naar 65% in 2025 en 70% in 2030. Met dit plan wil de Europese Commissie wereldwijd een standaard vastleggen voor batterijen. Ze spreekt de verwachting uit dat andere grote economieën in de wereld de standaarden gaan overnemen.

 

Een speciaal batterijpaspoort zal volgens de Commissie van cruciaal belang zijn voor veilige gegevensuitwisseling, betere transparantie van de batterijmarkt en de traceerbaarheid van grote batterijen gedurende hun hele levenscyclus.

 

Voor de dubbele transitie naar een duurzame en gedigitaliseerde Europese economie zullen kritieke grondstoffen een belangrijke rol spelen. Daarom heeft de Europese Commissie hier eerder een actieplan over gepubliceerd. Lithium, essentieel voor de omslag naar elektrische mobiliteit, staat voor het eerst op de EU-lijst van kritieke grondstoffen die als strategisch belangrijk worden gezien. Verwacht wordt dat de vraag in de EU naar batterijen tegen 2030 14 keer zo groot zal zijn.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het positief dat de Commissie meer aandacht besteedt aan het belang van grondstoffen. Een strategischere aanpak voor belangrijke grondstoffen moet te sterke afhankelijkheden verminderen en bijdragen aan een sterkere economische positie van de EU in de wereld. Bij de specifieke maatregelen moet er doorlopend aandacht zijn voor het concurrentievermogen van Europese bedrijven op het wereldtoneel en gewaakt worden voor onnodige administratieve lasten.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.