Bouwend Nederland, VHG en Aedes reageren op plannen voor ‘renovatiegolf’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-10-2020

35 miljoen gebouwen renoveren voor 2030, dat beoogt de Europese Commissie te bereiken met de Renovation Wave. Het Europese woningbestand is verantwoordelijk voor ongeveer 36% van de energie gerelateerde broeikasgasemissies. 85% van de gebouwen zijn bovendien gebouwd vóór 2001 en daardoor minder energie-efficiënt. Naast de voordelen voor het klimaat moet de verbouwgolf ook zorgen voor een economische impuls. Naar verwachting zorgt de uitdaging voor 160.000 nieuwe banen in de bouwsector.

 

Wij vroegen Aedes (vereniging van woningcorporaties), VHG (de branchevereniging voor ondernemers in het groen) en Bouwend Nederland naar hun reactie op de plannen van de Commissie:

 

Koppeling met het Klimaatakkoord

René Meyboom, Director European Affairs bij Bouwend Nederland, is van mening dat deze ambitieuze renovatiegolf van de Europese Commissie de Nederlandse plannen zoals deze zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving versterkt en versnelt: “De extra investering vanuit Europa is natuurlijk goed nieuws voor onze bouwsector, zowel voor grote bedrijven als het mkb. Bouwend Nederland steunt de klimaatdoelen en is blij met deze Europese stimulans. Wel moet er goed gekeken worden naar de financiële aspecten van het plan. De betaalbaarheid van verduurzamingsmaatregelen blijkt in te veel gevallen een te grote barrière te zijn.”

 

Robin van Leijen, belangenbehartiger EU bij Aedes, ziet een belangrijke aansluiting van de Renovation Wave op de Europese Green Deal-doelstellingen: “Aedes kan zich hier goed in vinden. Ook Aedes streeft naar een koolstofvrije gebouwenvoorraad.” Robin ziet nog wel ruimte voor verbetering: “Zo wil de Europese Commissie volgend jaar een voorstel doen voor minimale energieprestatienormen voor gebouwen. Als onderdeel van het Klimaatakkoord werkt Aedes samen met de Nederlandse overheid al aan een nationale isolatiestandaard. Het is belangrijk om de samenhang te blijven bewaken.

 

Ook is de financiering van de Renovation Wave niet helemaal goed geregeld. Er mist een fonds dat specifiek toegewijd is aan het verduurzamen van woningen. Met het EU-herstelplan wordt aan lidstaten wel de mogelijkheid geboden om hier op in te zetten. Aedes roept het kabinet dan ook op om hier gehoor aan te geven en Nederland op groene wijze uit de crisis te investeren.”

 

Coalitie vormen rondom de Renovation Wave

VHG ziet mooie kansen in de Renovation Wave. VHG-directeur Egbert Roozen: “Ik zie hierin een enorme impuls in de verduurzaming van woningen, die veel kansen biedt voor het midden- en kleinbedrijf in de bouw, de installatietechniek en in het groen. In de renovatieslag kunnen we vanuit een integrale aanpak meerdere transities tegelijkertijd dienen. We maken in de eerste plaats huizen energiezuiniger door een combinatie van onder andere isolatie, techniek en groene oplossingen. Groene daken dragen bijvoorbeeld bij aan het koelend vermogen van een gebouw, waardoor er energie bespaard kan worden door minder airco-gebruik. Bovendien leveren zonnepanelen op groene daken een hoger rendement op en gaan ze langer mee.

 

Een groene omgeving draagt bij aan de gezondheid van mensen, biodiversiteit en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Als groene branche zijn we er klaar voor om volop mee te doen in deze renovatieopgave. De VHG-concepten van De Levende Tuin, De Levende Openbare Ruimte en Het Levende Gebouw bieden inspiratie en praktische handvatten. Ik nodig de branches in de bouw en techniek van harte uit om samen een coalitie te vormen rondom de Renovation Wave en op die manier de kansen vanuit dit Europese programma voor onze bedrijven goed te benutten.”  

 

MKB-Nederland en VNO-NCW kijken met grote interesse naar de uitwerking van de strategie en houden de toekomstige discussies in Brussel en Nederland in de gaten. Lees hier de strategie van de Europese Commissie.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.