Aanbevelingen voor de nieuwe EU-industriestrategie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-03-2021

De Europese Commissie presenteerde in maart 2020 de EU-industriestrategie. Doel van de strategie was om de dubbele transitie naar een gedigitaliseerde en duurzame economie te ondersteunen en de positie van de EU in de wereld te versterken. De publicatie viel echter samen met de start van de economische crisis naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19-pandemie. Daarom vroegen lidstaten in september 2020 aan de Europese Commissie om een versterking van de strategie, zodat de economische impact van de pandemie beter bestreden kon worden.

 

Wat kunnen we verwachten?

De strategie wordt niet grondig herzien, maar aangepast waar nodig om het economische herstel te bevorderen. Met name om de dubbele transitie naar een duurzame en digitale EU economie te versnellen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in decarbonisatie van energie-intensieve industrieën en in digitale technologieën en infrastructuur. In dat kader wordt gekeken hoe (grensoverschrijdende) samenwerkingsverbanden te stimuleren.

De Europese Commissie kijkt specifiek naar ‘industriële ecosystemen’. Voor bepaalde economische ecosystemen wordt in kaart gebracht wat voor behoeften er zijn op gebied van vier thema’s: financiering, regelgeving, handels- en concurrentiebeleid, partnerschappen en cross sectorale initiatieven zoals allianties. Ook gaat de Commissie kijken naar de meetbaarheid van de voortgang van de strategie, voornamelijk door Key Performance Indicators (KPI’s) te definiëren.

 

Aanbevelingen MKB-Nederland en VNO-NCW

Een Europese strategische aanpak voor het economische herstel van industrie en mkb, de dubbele transitie en de mondiale technologie-uitdaging is wat ons betreft noodzakelijk. Wij verwelkomen daarom het voornemen om de industriestrategie te actualiseren. Daarin moet vooral rekening worden gehouden met de economische gevolgen van COVID-19 en de noodzaak om de investeringscapaciteit van het bedrijfsleven te herstellen. Het Nederlandse bedrijfsleven gaat fors investeren in bijvoorbeeld kennis en innovatie, duurzaamheid en de digitale infrastructuur. Investeringen die uiteindelijk zullen leiden tot brede welvaart voor toekomstige generaties.

 

Concreet vragen we aandacht voor de volgende verbeterpunten:

  • De COVID-19-pandemie toont aan dat de EU moet kijken naar te sterke afhankelijkheden van bepaalde strategische waardeketens. Het EU-industriebeleid moet daarom een visie presenteren op open strategische autonomie en het Europese concurrentievermogen.
  • Focus op het faciliteren van meer investeringen in de groene en digitale transitie. Deze maatschappelijke transities zijn bovenal investeringsuitdagingen. De industriestrategie moet zich daarom richten op het herstellen van het investeringsvermogen van bedrijven. Daarvoor zijn onder andere duidelijke EU-richtsnoeren nodig over de mededingingsregels met betrekking tot de doelstellingen van de European Green Deal.
  • Publiek-private partnerschappen moeten de basis vormen voor de uitvoering van de industriestrategie. De Europese Commissie moet echter verduidelijken welke rol is weggelegd voor de industriële allianties, wat de relatie is tussen "industriële allianties" en "industriële ecosystemen" en hoe zij zich verhouden tot het IPCEI instrument (Important Projects of Common European Interest).
  • Om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken, maar ook om volledig te profiteren van het potentieel van het mkb bij de dubbele transitie, moet de hernieuwde strategie een sterk hoofdstuk over het mkb bevatten.

 

Onze Europese koepel BusinessEurope heeft deze en andere punten onder de aandacht gebracht bij de Europese Commissie (lees hier de position paper). De strategie wordt op 27 april gepresenteerd.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.