SER-advies: Maak meer vaart met de grondstoffentransitie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-04-2023

 

De zorg dat de grondstoffentransitie achterblijft bij de energietransitie blijft bestaan en met de maatregelen die het kabinet aankondigt in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) komen we er niet. De ambitie die daarin wordt uitgesproken is een stap op de goede weg, maar leidt nog niet tot een halvering van het gebruik van abiotische grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050.

 

Om de gewenste versnelling te bereiken, moeten bedrijven - naast het verminderen van hun eigen CO2-uitstoot - ook gestimuleerd worden om in de toeleveringsketen, buiten de eigen bedrijfsgrenzen en buiten Nederland CO2-uitstoot en primair grondstoffengebruik te reduceren. Daarvoor moeten duidelijke doelen en kaders worden gesteld, en samenhangende instrumenten worden voorgesteld.

 

De SER constateert dat de samenhang tussen de grondstoffen- en de energietransitie wordt gezien, maar benadrukt het belang om deze relatie ook als gelijkwaardig te zien. De maatregelen die in het NPCE worden voorgesteld zijn met name gericht op aansluiting van het circulaire economiebeleid bij het klimaatbeleid. Daarmee kan het circulaire economiebeleid ondergeschikt worden aan het klimaatbeleid.